NRK Meny
Normal

– Mangelen på fastleger i Troms er alvorlig

Kommunene i Troms sliter med å få tak i fastleger. Dagens fastlegeordning er lite attraktiv for unge leger, mener Fylkeslegen.

Pasient lege samtale illustrasjon

Mens det tidligere var distriktskommunene som slet med å rekruttere, sliter også nå de større kommunene med å få tak i kvalifiserte leger.

Foto: Illustrasjon: Colourbox.com

Kommuner over hele landet sliter med å få tak i fastleger. En omfattende kartlegging VG publiserte for et par uker siden, viser at 198 av 425 kommuner melder om ulik grad av bekymring rundt legesituasjonen.

Fylkeslege i Troms, Svein Steinert, forteller at også i Troms ser de på fastlegesituasjonen som veldig alvorlig.

– Vi får informasjon fra kommuneoverlegene i hele fylket om at det er vanskelig å rekruttere fastleger.

Mens det tidligere var distriktskommunene som slet med rekruttering, har også de større kommunene nå problemer med å få tak i kvalifiserte leger.

– Også de kommunene som tradisjonelt har hatt god legedekning, melder nå bekymring, sier Steinert.

Fylkeslege Svein Steinert

-Vi opplever fastlegesituasjonen i Troms som veldig alvorlig, sier fylkeslege i Troms, Svein Steinert.

Foto: Caroline Rugeldal / NRK

Legekrise i Bardu

Enhetsleder for helse- og omsorg i Bardu, Inger Linaker, er godt kjent med legemangel-problemet. Nye Troms skrev i forrige uke om kommunens utfordringer med å få rekruttert fastleger, og situasjonen ble omtalt som ei legekrise.

– Bardu kommune har hatt ei stabil og god legedekning over mange tiår, men vi har nå havnet i en situasjon hvor tre av seks legestillinger er ubesatt.

Linaker forteller at kommunen begynte å lyse ut stillingene allerede tidlig i vinter, og har fortsatt å lyse ut stillingene utover våren uten å ha lykkes.

– Vi sliter rett og slett med å få tak i kvalifiserte leger.

Lite attraktiv ordning

Fastlegeordningen ble etablert i 2001. Hensikten var blant annet å bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten ved å gi alle som ønsker det, en lege å forholde seg til. Siden da, har arbeidsmengden i fastlegeordninga økt, ifølge Steinert. Han mener det er en av flere årsaker til at særlig unge leger lar være å søke seg til fastlegestillinger.

– Dagens fastlegeordning er ikke satt sammen slik at den er attraktiv for unge leger fordi den ikke er tilpasset den fasen i livet som de unge legene er i.

Steinert legger til at forholdene ikke er lagt til rette for å lage gode rekrutteringsstillinger i fastlegeordninga.

– Det har derfor i økende grad blitt mer attraktivt for unge leger å søke seg til sykehus i stedet.

Langsiktige tiltak

Denne uken var både Steinert og Linaker til stede under et møte som Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin tok initiativ til. Her ble mulighetene for å etablere et prosjekt kalt ALIS (Allmennlege i praksis) NORD diskutert.

Prosjektet innebærer å opprette utdanningsstillinger for fastleger. Prosjektet har allerede blitt etablert på Vestlandet, og har gitt gode resultater. Linaker håper nå at en tilsvarende ordning skal kunne bedre situasjonen i Bardu.

– Et slikt prosjekt vil kunne hjelpe Bardu kommune med rekrutteringen på lang sikt, så vi må se på hvordan vi kan få etablert en lignende ordning her i nord.