– Mange har stort utbytte av vårt arbeid

Konfliktrådet i Troms har hatt en markant øking av saker med vold, trusler og krenkelser i 2016, og vil gjerne ha flere saker. – Partene har stort utbytte av å møtes, sier leder Arna Beate Hansen.

Knyttneve

Stadig flere voldssaker ender i konfliktrådet.

Foto: Johannessen, Sara / NTB scanpix

Særlig gode resultater er det for ungdom som har brutt loven og får ekstra oppfølgingen.

– Den er ekstremt vellykket, det er veldig positive resultater og det er lite tilbakefall, det er veldig forebyggende og derfor satses det stort på det fra Justisdepartementet, sier hun.

Voldssaker, trusler og krenkelser dominerer sakene som kom inn til Konfliktrådet i Troms i fjor. Ifølge tallene har det vært en markant økning av saker med vold og krenkelser, og flest av dem som er involvert i disse konfliktene er i alderen 15 til 18 år.

Økt bevissthet

Hansen sier de får inn alle typer saker.

– Alt av straffbare forhold egner seg for konfliktrådsbehandling så lenge partene ønsker det og så lenge de kan ha positivt utbytte av det selv, vi får inn saker med vold, trusler, krenkelser, vinningskriminalitet, økonomisk kriminalitet, tyveri av kjøretøy, ran, nærmiljøkonflikter, seksualkriminalitet, «you name it», sier hun.

Arna Beate Hansen

Leder av konfliktrådet i Troms, Arna Beate Hansen, sier de får inn alle type saker.

Foto: Ørjan Rodal Hansen / NRK

En viktig årsak er en høyere bevissthet både hos partiene og hos politiet, sier Hansen. Blant annet har noen lensmannskontor blitt mye mer bevisst på å overføre saker til konfliktrådet.

– Det er en bevisst holdning fra oss at vi ønsker inn flere av de sakene fordi vi ser at partene har stort utbytte av å møtes i slike saker, sier Hansen.

Det er også de involverte selv som ber om konfliktrådsbehandling.

– De har behov for å snakke om det som har skjedd. Ofrene vil gjerne forklare hva det har medført av konsekvenser og hva det betyr for livet deres og belastningen de har opplevd. Gjerningspersonen har behov for å komme med en forklaring og unnskyldning rett og slett, sier hun.

Særskilt oppfølging

Siden juli 2014 kan ungdom mellom 15 og18 år som har begått lovbrudd og trenger tett oppfølging over tid, idømmes ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff. Da må de møte dem som er blitt utsatt for handlingen, og de får et oppfølgingsteam som følger dem i den perioden straffen varer.

I denne gruppen ser konfliktrådet positive resultater.

– Disse får ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff, i stedet for samfunnsstraff eller fengsel. Dette er frivillig og personen må samtykke i en tett oppfølging. Har de et rusproblem må de rustester, har de annen problematikk så må de få hjelp, de følges opp tett sosialt av et skreddersydd team, sier Hansen.

Oppfølgingen kan vare fra seks måneder til to år.

Konfliktrådet i Troms har 20 meklere i 17 av fylkets kommuner fra Bardu i sør til og med Kåfjord i nord og i Longyearbyen på Svalbard.