– Man misbruker kongens ord ved å si nei

Finnmark Arbeiderpartis stortingsmann Kåre Simensen mener regjeringen har misbrukt kongens ord når man sier nei til å hjelpe russerne knapt tre måneder etter 70-årsmarkeringen av Øst-Finnmarks frigjøring.

Kongen taler

Da kongen talte under 70-årsmarkeringen for frigjøringen av Øst-Finnmark takket han Russland. De ordene blir misbrukt av dårlig oppførsel fra regjeringen mener opposisjonspolitiker Kåre Simensen.

Foto: Knut-Sverre Horn

– Det er bare måneder siden 70-årsmarkeringen for frigjøringen av Øst-Finnmark og da brukte kongen tre ord: Norge takker dere. Så når man velger å snu ryggen til russerne ved første anledning så syns jeg man misbruker kongens ord i dette tilfellet, sier Kåre Simensen.

– Man drar folkeretten vel langt

I et intervju med NRK mandag uttalte stortingsrepresentant for Høyre, Frank Bakke-Jensen, at man må si nei til russerne fordi de bryter folkeretten på Krim og i Ukraina. Han mener forespørselen fra russerne er et ønske om militær samarbeid, og at man med å si ja til det uthuler folkerettens betydning.

Frank Bakke Jensen

Norge må si nei til å hjelpe russerne med denne hevingen mener Frank Bakke-Jensen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det er noe av det viktigste lovverket vi har, og da må Russland bli straffer for å bryte det, mener Bakke-Jensen. Det argumentet kjøper ikke Kåre Simensen.

– På et nasjonalt og internasjonalt nivå syns jeg det er rett å bruke folkeretten som grunnlag for sanksjoner. Men å dra den inn i Tanafjorden og si nei til våre naboer om hjelp syns jeg er å dra den langt i en tid der dialog kanskje er det viktigste vi kan gjøre i den situasjonen man er i, sier Simensen.

Kan bli aktuelt å heve flyet likevel

Selv om regjeringen hittil har vært klar på at de ikke vil imøtekomme russerne, åpner nå Bakke-Jensen for at det likevel kan bli aktuelt å lete etter flyet.

– Det kan hende vi kan gjøre et søk fra norsk side uten at det er et militært samarbeid. Så det kan senere bli aktuelt å søke, men nå har man sagt nei til et militært samarbeid og det er man nødt til, sier Bakke-Jensen.

Hans Hatle ber om at regjeringen vurderer saken på ny

Hans Hatle mener Frank Bakke-Jensen snakker tull.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Partifelle og lokalpolitiker Hans Hatle som har engasjert seg sterkt i saken, mener det bare er tull fra stortingsrepresentanten å komme med folkerettsbrudd som argument i saken.

– Det er tøv fra a til å. Dette har med å gjøre en liten tjeneste, og det kan man kan ikke koble til folkeretten, mener Hatle.

Kåre Simensen

Kåre Simensen mener regjeringen burde si ja til å bistå russerne med å heve krigslflyet i Tanafjorden. Når man kan samarbeide om søk og redning, kan man innlemme dette under det mener han.

Foto: Finnmark Arbeiderparti

Kunne vært løst elegant

Kåre Simensen mener man burde spilt kortene bedre i denne saken. Han mener man burde sett å forespørselen i lys av det folkeretten sier om behandlingen av sårede og døde i krig, og benyttet muligheten til å si ja istedenfor å snu ryggen til.

Han påpeker også at regjeringen skryter av at samarbeidet om søk og redning fungerer godt, og da burde det være enkelte å innlemme denne saken inn under det.

– Da hadde regjeringen kommet elegant ut av det i stedet for at det skal bli pinlig og flaut slik de bruker argumentet om folkeretten i dag, sier Simensen.