– Man lurer jo på om det står trygt

Naboer til ei stor byggetomt har levd på kanten av et stup i flere måneder. De som sprengte ut området er politianmeldt.

Mellomvegen

En familie i Tromsø har opplevd alle boligeieres mareritt.

Foto: Turi Enoksen / NRK

Thor-Erik Jensen er en av dem som bor nærmest tomta hvor det skal bygges ei fireetasjes boligblokk på Mellomveien rett ved Tromsø sentrum.

Utbygginga har blitt et lite mareritt for noen av beboerne i området.

Etter en tid med graving og sprenging, begynte deler av tomta til Jensen å synke, og noe raste ut i krateret.

Boligeier beskriver arbeid som har foregått på nabotomta, forteller at hans egen tomt begynte å synke.

Se video av byggeskandalen

Det viste seg at utbyggerne hadde gravd og sprengt ut mer enn det som var tillatt i prosjektbeskrivelsen, og for nært inntil nabotomtene.

– Vi får fra tid til annen henvendelser om manglende sikring av bygningstomter, sier Huseiernes Landsforbund.

– Glad vi ikke har småunger

– Periodevis har det vært slitsomt å bo her. Først var det sprenging og hakking fra morgen til kveld. I perioder kunne vi ikke bo her på grunn av støyen.

Deretter kom problemene med grunnen.

– Belastninga er at du er usikker om at dette står trygt, så langt som det er kommet. Vi har ingen forsikringer om at det ikke vil synke og rase mer ned. Det vil det trolig gjøre siden det er ingenting som stopper det, sier Thor-Erik Jensen.

Utbygging på Mellomvegen

Før og etter. Det som før var en hage har nå delvis forsvunnet ned i krateret.

Foto: NRK

– Vi har også mistet parkeringsplass og grøntareal, sier Thor-Erik Jensen.

Han har vært motstander av prosjektet fra starten av, men hadde ikke forestilt seg at problemene skulle bli så store, og har vært i jevnlig kontakt med kommunen for å informere om situasjonen.

– Når byggearbeidene først er godkjent må de jo utføres. Men det er en skandale at de har gjort slike inngrep uten å innhente tillatelse på forhånd. Det ser vi nå resultatene av.

Også fra en av naboeiendommene raste jordmasser og en hekk ut.

– Vi er veldig glade for at vi ikke har småunger, så utrygt som det har vært her. Nå avventer vi bare hva som skal skje videre, siden saken er anmeldt. Det sier Rolf Larsen, en annen nabo.

– Alvorlig terrenginngrep

For en drøy måned siden anmeldte Tromsø kommune utbyggeren, og firmaet som stod for sprenginga, for brudd på plan- og bygningsloven.

Leder for byutvikling, Mette Mohåg, sier det ble utført sprenging og graving uten at det var gjort tilstrekkelige sikringstiltak.

Mette Mohåg

Byutviklingssjef Mette Mohåg sier Tromsø kommune nå skal foreta ei ny befaring for å sjekke at området er godt nok sikret.

Foto: NRK

På en befaring kom det fram at arbeidene var utført uten at naboene var orientert om at det ville berøre eiendommene deres.

– Vi har anmeldt saken fordi vi ser svært alvorlig på den. Det er et alvorlig terrenginngrep som er gjort uten nødvendig sikring, og uten å følge rammene for utbygginga, sier Mohåg.

Kommunen har også varslet at det kan bli aktuelt med overtredelsesgebyr.

– Det er heldigvis lenge mellom hver gang man ser denne typen inngrep, sier Mohåg.

Vil ikke kommentere

Troms politidistrikt bekrefter at de har mottatt anmeldelsen.

– Denne saken er satt til etterforskning, sier politiførstebetjent Hans Martin Moen.

– Vi ønsker ikke å kommentere saken. Det sier driftsleder Rune Madsen i Roald Madsen AS, firmaet som utførte graving og sprenging på tomta.

Heller ikke den som var ansvarlig for utbygginga ønsker å kommentere saken.

Det har nå vært stans i utbygginga i flere måneder. En annen utbygger har nå tatt over prosjektet, og har lovet naboene å rydde opp i forholdene.

Byggetomt, byggeskandale

Masser raste ut, og grunnen begynte å synke få meter fra husveggen. Etter pålegg fra kommunen ble det satt opp støttepilarer under tomta, og sikringsgjerdet ble flyttet.

Foto: Turi Enoksen / NRK

Kan ha erstatningsansvar

Huseiernes Landsforbund råder Jensen og de andre beboerne til å undersøke hvilke rettigheter de har når det gjelder erstatning.

– Hvis tomta begynner å rase er det et spørsmål om erstatningsplikt etter Naboloven. Da vil den som driver med byggevirksomheten, og som ikke har gjort tilstrekkelig tiltak for å hindre skader hos naboene, kunne bli erstatningspliktig. Det sier jurist Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.

Jurist Anders Leisner.

Jurist Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund

Foto: Huseiernes Landsforbund

– Når gjelder dette med å sikre byggeplassen skal bygningsmyndigheten i kommunen holde oversikt over om det er tilstrekkelig sikring. De kan pålegge ekstra sikring, de kan stanse tiltak, de kan gi tvangsmulkt, og gjøre mye for å sørge for at sikring kommer på plass.

Havner man i en situasjon som dette bør man kontakte kommunen for å få hjelp, mener Leisner.

– Men generelt må man vel godta et det kommer store byggeprosjekter i nærheten av der man bor?

– Ja, skal samfunnet gå videre og byer utvikles må man tåle at det bygges i nærheten en begrenset periode. Hvis det bråker døgnet rundt vil jo det være for mye. Men bor man ved siden av en eiendom hvor det skal bygges en boligblokk medførere det en viss støy, sier Anders Leisner.

Blir boende inntil videre

Det hører med til historien at Jensen og to andre naboer tidligere har gått rettens vei for å forsøke å stanse utbygginga før den kom i gang. De tapte saken.

– Vi har vurdert å flytte, men slik situasjonen er nå vil vi ikke legge huset ut for salg. Vi bor her til blokka er ferdig bygget, sier huseieren

Byggetomt på Mellomvegen

Også sikring mot hovedvegen på andre siden av byggeområdet er mangelfull.

Foto: Turi Enoksen