– Må fjerne flyseteavgifta

Stortingsrepresentant Øyvind Korsberg fra Troms Fremskrittsparti vil at partilederene i Høyre, Frp, Kristelig Folkeparti og Venstre setter seg sammen for å fjerne flyseteavgiften så snart som mulig. Korsberg er imot avgifta og stemte imot hele budsjettavtalen på grunn av den da saka ble behandla av stortingsgruppa i Frp. Han mener beløpet som avgifta gir som inntekt må dekkes inn på en annen måte.