– Må få bedre oversikt over rovdyr i Finnmark

Fylkesmann i Finnmark, Gunnar Kjønnøy mener man har for dårlig oversikt over antall rovdyr i fylket. Reineiere mener de går glipp av store erstatningsbeløp.

Gunnar Kjønnøy
Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

– Hadde vi fått bedre dokumentasjon ville det slått direkte ut på erstatningen til reineierne gjennom hvordan man beregner erstatningen. Da kunne man også tatt ut flere rovdyr enn man gjør nå, sier Gunnar Kjønnøy.

Idag er det et svært stort sprik mellom antall rein som meldes tapt til rovdyr, og antall rein som Fylkesmannen kan erstatte.

Fylkesmannen

Geir Østereng hos Fylkesmannen i Finnmark.

Foto: Astrid Krogh

Vanskelig situasjon for begge parter

– Det er en meget utilfredsstillende ordning når det er så store sprik som i dag, sier Kjønnøy.

Under en femtedel av de antall rein som meldes tapt til rovdyr erstattes slik det er i dag. Det skaper stor frustrasjon hos reineierne som har fått beskjed om at de vil få strengere krav til dokumentasjon, hvis de ikke oppgir korrekt reintall.

Hvis de bommer med mellom en og fem rein fremover vil de få 2/3 mindre erstatning. Og hvis de bommer de med mer enn det, må de dokumentere alle tapte rein.

– Det er klart det stiller enorme krav til oss reindriftsutøvere, sier reineier Klemet Amund Eira fra Karasjok.

Klemet Erland Eira

Reineier Klemet Amund Eira til venstre.

Foto: Astrid Krogh / NRK

– Vil alltid være en konflikt

Leder for Rovviltnemnda region 8 Jon Roald Karlsen sier det alltid vil være konflikt mellom rovvilt og næring.

– Vi klarer aldri å få det fjernet. Så lenge det bare finnes et rovvilt i vår fauna, vil det være en konflikt, sier Karlsen.

Karlsen forteller at det er svært vanskelig å registrere rovvilt. Spesielt i region 8.

– Enkelte år klarer vi ikke å registrere rovvilt i det hele tatt. Når vi opererer med minimumstall sier vi hvert fall det vi vet, i stedet for å operere med andre tall som er enda mer usikker, sier han.