– Må bli enig om mer enn bare lønn

I neste uke tar Norsk Flygerforbund sikte på å starte forhandlinger med NHO Luftfart om overgang av flygere fra Lufttransport til Babcock. Forbundsleder Yngve Carlsen kan ikke garantere at flygerne i Luftttansport vil bytte arbeidsgiver.