Normal

– Lønnshopp burde vært politisk behandlet

Kontrollutvalget i Tromsø kommune refser administrasjonssjefen og mener at lønnsøkningen til kommunale sjefer burde vært sent formannskapet til politisk behandling.

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte startet mandag morgen.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Et ekstraordinært kontrollutvalg skulle mandag avgjøre om administrasjonssjef i Tromsø kommune, Britt Elin Steinveg gikk utover sine fullmakter da hun ga kommunetopper kraftig lønnsøkning. Og hun får refs av kontrollutvalget:

Kontrollutvalget i Tromsø kommune mener at saken, på grunn av dens spesielle karakter, herunder signaleffekt burde vært sent formannskapet til behandling. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å utarbeide klare retningslinjer for lønnsfastsettelse.

Tidligere denne måneden ble det kjent at avdelingsdirektørene Øystein Nermo og Kari Henriksen gikk opp i lønn fra 923.432 kroner til 1.080.000 kroner. Det er en lønnsøkning på 156.000 kroner, eller 17 prosent.

Det er administrasjonssjefen som personlig fastsetter lønn til kommunens ledergruppe, med unntak av kommunikasjonssjefen.

Rolleiv Lind

Rolleiv Lind er leder av kontrollutvalget i Tromsø kommune.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Leder av kontrollutvalget, Rolleiv Lind sier det var viktig for kontrollutvalget å finne ut om lønnsøkningen Steinveg har gitt er rett fullmaktsbruk, samt om det her var utvist godt skjønn.

Sterke reaksjoner

– Dette er en stor lønnsforhøyelse all den tid Tromsø kommune har vært i en vanskelig økonomisk situasjon. Lønnsøkningen har skapt reaksjoner både innafor og utenfor det politiske miljøet i kommunen, i tillegg til at de ansatte og fagbevegelsen har tatt klart standpunkt i denne saken, sier Lind til NRK før møtet.

Steinveg har tidligere kalt lønnsøkningen en justering, og begrunnet lønnshoppet med at lederne hadde fått mer ansvar og nye oppgaver etter at Tromsø kommune endret sin organisasjonsstruktur. Selv tjener administrasjonssjefen 1.226.880 kroner.

1. mars endret Tromsø kommune sin organisasjonsstruktur etter at man gikk bort fra byrådsmodellen.

– Ikke et politisk ansvar

Britt Elin Steinveg

Her er administrasjonssjefen i Tromsø kommune, Britt Elin Steinveg på kontrollutvalgets møte.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Steinveg sa til kontrollutvalget at hun hadde ventet med å justere lønningene til ny organisasjon var klar.

– Jeg syntes det var naturlig å differensiere lønningen ut fra ansvar og oppgaver. Da ny organisering og fullmaktsreglement ble vedtatt av kommunestyret, valgte jeg å regulere lønningene.

Steinveg sa også at hun mener administrasjonssjefen har fullmakt til å regulere lønningene.

– Det ligger til mitt ansvar, og jeg mener dette ikke er et politisk ansvar. Det er riktig å justere lønna til lederne for å løfte de som er under, de som tjener mindre, sa Britt Elin Steinveg under mandagens møte som fortsatt pågår.

Spesiell og uvanlig sak

Ifølge Jon-Arne Jørstad i Rødt, og medlem i kontrollutvalget, har Tromsø kommune et vedtak om at ingen skal tjene mer enn ordføreren. Han mener det ikke er riktig av administrasjonssjefen å tilby lederne høyere lønn, og viser til at det her ikke har vært lønnsforhandlinger.

Leder i kontrollutvalget sa under møtet at saken om lønnsforhøyelse skulle vært lagt fram for formannskapet.

– Det er en spesiell og uvanlig sak. Den har skadet omdømmet til Tromsø kommune og oss politikere. Det er jeg ikke det minste i tvil om, sa leder i kontrollutvalget, Rolleiv Lind under dagens seanse.