– Lokal forvaltning bør gjelde uavhengig av fylkesgrenser

Utmarkskommunenes sammenslutning mener ikke sammenslåing mellom Troms og Finnmark vil påvirke arbeidet med fjelloven i Troms.

Leif Bjørnar Seppola

En lov som gjør at folk selv får bestemme over land og vann, og at inntekter blir værende igjen lokalt, gjelder ikke for Nord-Norge. – Vi har store arealer, men de er ikke tilgjengelige for oss, sa sauebonde Leif Bjørnar Seppola til NRK tidligere i vår.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

At Troms og Finnmark slår seg sammen til en region påvirker ikke arbeidet med å innføre fjelloven i Troms.

Det mener advokat Caroline Lund ved Utmarkskommunenes sammenslutning, USS.

– Prinsippet om lokal forvaltning bør jo gjelde uavhengig av fylkesgrenser. Det er jo ikke slik at man har en lov for ett område, sier Lund.

Hun sier at fjelloven er en generell lov.

– Og i prinsippet gjelder den overalt hvor man kan slå fast at det foreligger allmenningsrettigheter. Så selve fylkessammenslåingen bør ikke ha noe å si.

– Det viser behovet

Onsdag ble det klart at Troms og Finnmark skal slås sammen til én region. Samtidig har USS satt i gang et arbeid med flere medlemskommuner som vil innføre fjelloven, en lov som sørger for lokal rett til land og vann.

– Jeg mener at dette egentlig bare viser at det er behov for å ha lik forvaltning og like prinsipper i hele landet når det gjelder forvaltning av utmarken, sier Lund.

(Artikkelen fortsetter under)

Fjelloven

Her gjelder fjelloven (i grønt t.o.m. Nord-Trøndelag fylke) og her gjelder finnmarksloven (I rødt, kun i Finnmark). I Nordland og Troms er det Statskog som bestemmer på egen grunn.

Foto: NRK/Illustrasjon: Hans Andreassen

De eneste fylkene uten fjelloven

Troms og Nordland er nemlig de eneste to fylkene hvor det ikke er de lokale som styrer over land og vann. I dag er det Statskog som forvalter utmarka i fylkene, mens man sør i landet har fjelloven og i nord Finnmarkseiendommen.

NRK har gjennom flere saker fortalt om hvordan bønder i Nordland og Troms må betale for å leie jord hos staten, mens bønder fra Trøndelag og sørover kan leie jord gratis på statseid grunn.

Årsaken er at den såkalte fjelloven ikke gjelder i Nordland og Troms. Slik har det vært helt siden fjelloven ble vedtatt på 1920-tallet og senere revidert i 1975.