– Lav valgdeltakelse ikke et problem

Oppslutningen rundt årets kommune- og fylkestingsvalg er en av de svakeste i historien. Ikke et demokratisk problem, ifølge valgforsker.

Lav valgdeltakelse

Valglogo

Tord Willumsen

Valgforsker Tord Willumsen mener valgdeltakelse ned mot 50 prosent ikke er et demokratisk problem.

Foto: NRK

Tirsdag formiddag viser opptellinga av valgdeltakelsen en oppslutning på 57,3 prosent i Troms ved kommunevalget. På landsbasis stemte 59,8 prosent av de stemmeberettigede. Ved fylkestingsvalget stemte enda færre.

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Bernt Aardal, betegnet på NRKs valgsending mandag kveld dette som «ikke bra, slett ikke bra».

Ikke et demokratisk problem

Valgforsker Tord Willumsen ved UiT - Norges arktiske universitet mener derimot det ikke er et demokratisk problem med en valgdeltakelse ned mot 50 prosent.

– Det er ikke noe problem at bare halvparten stemmer. Det viktigste er at alle har mulighet til å stemme, og at de som er stemmeberettiget representerer alle lag i befolkningen, sier Willumsen.

Størrelsen teller

Valgdeltakelsen i Norge sank jevnt fram til 2003. De siste valgene har det vært en liten oppgang, mens tendensen i år altså er en tilbakegang i forhold til de siste årene. Willumsen sier det kan være flere årsaker til at folk ikke går til stemmeurnene.

– Enkelte steder kan det være slik at folk rett og slett er så fornøyd med tingenes tilstand at de ikke ser noen vits i å stemme. Andre steder sliter folk med å finne parti de er enig med, eller så er det ingen klare enkeltsaker som engasjerer. Størrelsen på kommunen spiller også inn. Det er enklere å tenke at «min stemme teller ikke» i en stor kommune enn i en mindre kommune, forklarer valgforskeren.

Egon Holstad kommenterer valgdeltakelsen

Egon Holstad mener folk må få lov til ikke

Debatt året rund

Å delta i den politiske debatten er enklere i dag enn tidligere, spesielt via sosiale medier. Tord Willumsen mener det er minst like viktig å delta i den politiske debatten som det er å faktisk stemme ved valg.

– I dag er det slik at folk blir hørt året rundt via internett og sosiale medier. Jeg mener dette er vel så viktig som det som skjer på selve valgkvelden.

Han poengterer også at selv om mange syns valgdeltakelsen er lav i Norge, så er den mye høyere enn i de aller fleste andre land.

– Internasjonalt er ikke valgdeltakelsen i Norge lav i det hele tatt.