NRK Meny
Normal

– Kommunene risikerer å gå glipp av gode leger hvis de ikke skjerper seg

Norske distriktskommuner klarer ikke tilpasse seg den nye turnusordningen, og går dermed glipp av turnusleger.

Legestudenter NTNU

Norske legestudenter velger bort turnus i distriktene. Nå ber Nasjonalt senter for distriktsmedisin kommunene om å skjerpe seg.

Foto: Geir Mogen / NTNU

Det mener i alle fall fylkeslege Sven Steinert.

I 2013 ble det innført en ny ordning for turnusleger i Norge. Tidligere ble turnusplassene tildelt ved loddtrekning, men i dag må turnuslegene selv søke på stillingen.

Det fører til nye utfordringer for distriktskommunene, skal en tro Sven Steinert.

– For distriktene er det veldig viktig at de kan regne med å få inn en turnuslege. Turnuslegene utgjør en stor del av arbeidskraften, i tillegg er de viktig for legevaktordningen, sier han.

Mange velger å droppe kommuneturnusen

En undersøkelse gjort av Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) viser at stadig flere dropper turnus i kommunene, og da særlig i distriktene. For eksempel velger noen å gå ut i ulike permisjoner, andre blir værende for å forske på sykehus eller sier opp stillingen i kommunen fordi de har fått fast stilling på sykehus.

– Vårt inntrykk er at kommunene ikke har satt seg tilstrekkelig inn in den nye ordningen. Slik systemet er i dag, krever det at kommunene tar større initiativ for å lokke turnuslegene til dem, sier Sven Steinert, og får støtte av Helen Brandstorp ved NSDM.

– På kort sikt må kommunene skjerpe seg. De må være mye mer offensive og vise hva de har av spennende arbeid, sier hun.

Til tross for utfordringene med den nye turnusordningen, vil ikke Sven Steinert tilbake til den gamle ordningen.

– Den førte blant annet til stor tilstrømming av turnusleger fra utlandet, noe som førte til lange ventelister for norske legestudenter. Men det er viktig at kommunene forholder seg til den nye ordningen, og at de gjør seg attraktive for turnuslegene, blant annet med å promotere hvilke muligheter som ligger i deres kommune. Ikke bare når det kommer til jobb og utdanning, men også med tanke på boligsituasjon og andre fritidstilbud.