– Kommunene må bosette flere

Som følge av den store ankomsten av flyktninger til Finnmark er behovet for nye mottaksplasser i Nord-Norge større enn noen gang. Men på de ordinære asylmottakene sitter det mange mennesker som har fått innvilget opphold i Norge, men mangler et sted å bo. – Derfor er det viktigere enn noen sinne at kommunene bosetter flyktninger, sier regiondirektør Dulo Dizdarevic i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.