NRK Meny
Normal

– Kolossalt løft i nord

– Dette er et enormt gjennombrudd for norsk-russisk energisamarbeid, og et enormt løft for næringssamarbeidet i nord, sier styreleder Arvid Jensen i Petroarctic om Sjtokman-avtalen.

Petroarctic er en interesseorganisasjon for den nordnorske leverandørindustrien som vil posisjonere seg i utbyggingene i Barentshavet.

Arvid Jensen ser for seg et «kollossalt løft» for medlemmene i PetroArctic.

– Hvor store ringvirkninger vi vil få på norsk side, avhenger av hvilken rolle StatoilHydro skal ha i utbyggingen av Sjtokman. Dersom de skal bygge prosessanleggene på land, er potensialet for leverandører på norsk side atskillig større enn om StatoilHydro skal stå for undervannsløsningene til havs, sier Arvid Jensen.

Han advarer mot å tro at mulighetene er de samme som ved Snøhvitutbyggingen.

– Men det vil uansett åpne seg store muligheter innen transport og logistikk. Hovedaktivitetene i Sjtokman-utbyggingen vil skje like over grensen til Finnmark. I denne utbyggingen ligger det er enormt potensial for et norsk-russisk olje- og gassamarbeid. Vi kan for eksempel se for oss at det fører til et felles norsk-russisk gassrørledningsnett fra Barentshavet til Europa, sier Jensen. 

Uansett vil Jensen fokusere på utviklingspotensialet dette skaper i Øst-Finnmark, og spesielt Kirkenes.

- Kirkenes sitt vekstpotensiale ligger etter mitt skjønn i at det er en grenseby, og den siste vestlige post mot Russland, nært Sjtokman.

- Kirkenes, Sør-Varanger og resten av Øst-Finnmark har utvilsomt et potensiale som er interessant her, og vil merke en betydelig økt aktivitet i forhold til flytransport, hotellovernattinger, logistikk, og forhåpentligvis også når det gjelder havner, varetransport og tjenester.

Sjtokmanfeltet

Sjtokmanfeltet ligger et godt stykke fra land i Barentshavet.