NRK Meny
Normal

– Klagesang og krisemaksimering gjenspeiler ikke virkeligheten

Fylkesråden fortviler over for lite penger til etterslepet på nordnorske fylkesveier, mens statssekretæren mener det blir for dumt å klage over budsjettforslaget for 2017.

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo og statssekretær Willy Amundsen er uenige om investeringene til fylkesveier.

Fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo og statssekretær Per-Willy Amundsen var langt fra enige om verdien budsjettforslaget vil gi.

– Det er dessverre som forventet. Regjeringen legger opp til 200 millioner kroner mer til fylkesveier i Norge. Når vi da vet at etterslepet i Nord-Norge er på nærmere 20 milliarder, så skjønner vi at dette monner særdeles lite, sier fylkesråd Ivar B. Prestbakmo.

Etter at statsbudsjettet ble lagt fram torsdag var ikke fylkesråden for samferdsel veldig fornøyd med pengene som er beregnet til fylkesveier.

– Regjeringen skal ha for at de følger gjeldende Nasjonal Transportplan når det kommer til riksveier. Det er veldig bra, men det gjenstår fortsatt betydelige utfordringer på fylkesvei-siden.

– Går ikke an å klage på dette

Statssekretær i Kommunaldepartementet, Per-Willy Amundsen, synes kritikken fra Prestbakmo er underlig.

Statssekretær Per-Willy Amundsen

– Opposisjonspartiene må kanskje ha litt selvinnsikt og innse at det er denne regjeringen som har lagt til rette for, mens den forrige regjeringen overhodet ikke gjorde det, sier Amundsen.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Det er denne regjeringen som år for år har økt overføringene til fylkeskommunen for å bedre fylkesveiene. Den forrige regjeringen overlot en rekke veier fra staten til fylkene uten at det fulgte med penger.

Amundsen legger vekt på at regjeringen har doblet investeringene til riksveiene.

– Vi leverer og øker år for år mer penger også til fylkesveiene. Det går ikke an å klage over et slikt samferdselsbudsjett. De rødgrønne hadde ingenting å vise til på dette området.

– Statsbudsjettet gir ikke et bedre tilbud

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo mener likevel at den store utfordringen er etterslepet på fylkesveiene i Nord-Norge. I Troms ligger det på rundt 8 milliarder.

– Dette hjelper ikke mye på det.

Amundsen sier at den forrige regjeringen ga 0 kroner til fylkesveier, mens denne gir 1,4 milliarder kroner.

– Så denne type klagesang og krisemaksimering gjenspeiler ikke virkeligheten.

Prestbakmo nevner også at de taper 30 millioner kroner til neste år med endringen Stortinget gjorde på inntektssystemet for båt- og ferge.

– Der kompenserer de noe, men vi taper fortsatt mye.

Blir det et bedre tilbud for innbyggerne som vil reise kollektivt i Troms?

– Nei, i hvert fall ikke på grunn av statsbudsjettet. Det kan være andre forhold som gjør at det blir et bedre tilbud, men ikke dette.