– Kan miste støtten i folket

Oljenæringa og Statoil kan møte motbør blant folk i Finnmark om de ikke vil skape flere arbeidsplasser på land, advarer lederen i Finnmark Ap.

Hør debatten i Nordaførr

Statoils planer om å laste Snøhvit-oljen direkte om bord i skip, uten å behandle den på land, vekker reaksjoner blant lokalpolitikerne i Finnmark.

– Det er kysten som tar risikoen for en eventuell forurensning. Hvis vi ikke skal få arbeidsplasser som kompensasjon, kan det bety at folk endrer sin holdning til oljeutvinning, sier Ingalill Olsen.

– Det bør være et tankekors for Statoil.

Lite felt, dårlig tid

På NRK Nordaførr i dag diskuterte hun saken med Statoils informasjonsleder Sverre Kojedal. Han mente Olsen var urimelig.

– Vi er vel etablert i landsdelen med 400-500 nye arbeidsplasser ved utbygginga av Snøhvit som gassfelt, og har vist at vi tar samfunnsansvar, mener Kojedal.

– Hvis det blir lønnsomt å utvinne oljen fra Snøhvit også, er det et marginalt prosjekt, med utvinning i kanskje tre til fem år. Det gir ikke grunnlag for et stort landanlegg. Det rekker vi heller ikke å bygge med den tida vi har til rådighet. Vi må være i gang i 2009, sier Kojedal.

– Ingen garantier

Han forsikrer at såkalt bøyelasting er en løsning kun for akkurat denne utbyggingen, og ikke gir noen føringer for hvordan Statoil vil stille seg til andre felt i Barentshavet.

– Hva slags garanti har vi for det, spør Ingalill Olsen, og legger til:

– Jeg tror ikke det går an å få aksept i befolkningen for dette. Den tida der vi i Finnmark bare er råvareleverandører, slik vi har vært i forhold til fisk i mange år, den tida er over.