NRK Meny
Normal

– Nord-Norge kan klare seg med bare ett universitet

Rektorene ved de to universitetene i Nord-Norge er svært uenige om landsdelen trenger ett eller to universiteter.

Anne Husebekk

UiT-rektor Anne Husebekk ser gjerne for seg et scenario der Nord-Norge har kun ett universitet.

Foto: Petter Strøm / NRK

Rektor Pål pedersen ved Universitetet i Nordland

Rektor ved UiN, Pål Pedersen ser ikke for seg en fremtid med kun ett universitet i Nord-Norge.

Foto: Ola Helness / NRK

– Vi ser gjerne ser en sammenslutning av teknologimiljøene i nord, sier rektor ved UIT, Anne Husebekk til Avisa Nordland torsdag.

Et annet mulig scenario kan, ifølge henne, være bare ett nordnorsk universitet, og viser til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens (H) utspill om å styrke kunnskapsmiljøene, og gjøre dem mer robuste.

I et brev til landets kunnskapsinstitusjoner har han bedt om innspill på framtidens struktur i universitets- og høgskolesektoren.

Helt uenig

Isaksen vil ikke ha konkurranse mellom to naboinstitusjoner, som for eksempel Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Universitetet i Nordland.

Rektor ved Universitetet i Nordland (UiN), Pål Pedersen er helt uenig med UIT-rektor Anne Husebekk om at det er mulig for Nord-Norge å klare seg med ett universitet.

Han ser på kunnskapsministerens utspill som en mulighet for å se på hvem det kan være aktuelt for UiN å slå seg sammen med.

– Ikke et alternativ

– Vi har hatt et godt samarbeid med institusjonene rundt oss i mange år, sier han og viser til høgskolene i Nesna, Narvik og Harstad.

– En mulighet er at disse underlegges Universitetet i Nordland, sier han.

Ett universitet for hele landsdelen derimot er ikke en mulighet, mener han.

– Jeg kan ikke se at det vil være et godt alternativ, sier Pedersen til AN, og legger geografi og folketall til grunn.

– Ikke snakk om å underlegge seg

– Det geografiske området for stort og differensiert for en institusjon. Over halvparten av innbyggerne i nordfylkene bor i Nordland, og her skjer også mer enn halvparten av all verdiskapningen.

UiT-rektor Anne Husebekk understreker til avisa at det ikke er snakk om at noen skal underlegge seg.

– Alle skal vinne

– Det er snakk om å diskutere seg fram til plattformer som gjør at alle blir vinnere uavhengig av hvilken struktur som blir valgt, mener hun.

Regjeringens mål om å styrke universitetene og en strategi for det skal presenteres i en stortingsmelding neste vår.

Strukturen i nord skal diskuteres i Bodø 5. september.