– Jeg var alt annet enn lykkelig over å være mor

Lene Haugsdal var én mange mødre som opplever fødselsdepresjon. Nå skal ny forskning ved UiT prøve å finne hvordan de kan forutse hvem som opplever slike følelser.

Lene Haugsdal

Lene Haugsdal opplevde fødselsdepresjoner etter å ha født tvillinger.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

– Det begynte med at jeg følte meg ganske nervøs og veldig usikker på ting kort tid etter at jeg kom hjem med barna. Etter hvert ballet det bare på seg, og plutselig var jeg ganske langt nede uten at jeg skjønte hvordan jeg hadde havnet der, forteller tvillingmoren Lene Haugsdal.

10–15 prosent av alle nybakte mødre og 5–10 prosent av alle nybakte fedre opplever symptomer på fødselsdepresjon. Haugsdal var en av dem.

– Det var en forferdelig følelse å være mamma som skal være veldig lykkelig, men så var jeg absolutt alt annet. Jeg følte at jeg ikke mestret noe. Jeg fikk søvnproblemer, var veldig nervøs, mye uro i kroppen og jeg hadde mange tanker, sier hun.

Ønsker å forutse depresjoner

– Fra storsamfunnet er forventningen at den første tiden etter fødsel skal være fylt av glede, men sånn er det ikke for mange, sier Dag Nordahl, psykolog og forsker ved UiT Norges arktiske universitet.

Han er med i en forskningsgruppe som skal prøve å se om det er mulig å forutse depresjoner under svangerskapet eller etter fødselen, i prosjektet «God start for små i nord».

En av metodene de bruker er å se hvordan gravide reagerer på babybilder. Deltakerne i prosjektet er også med på praktiske øvelser, og svarer på spørreskjemaer. Forskerne ser også på foreldrenes psykiske helse i forhold til barnets utvikling.

– Vi håper på å bidra til kunnskapen om hva som henger sammen med psykisk helse hos foreldrene i denne perioden, og utviklingen hos barnet, slik at vi kan få muligheten til å komme ut tidlig og gi de som trenger det tidlig og god hjelp, sier Nordahl.

Kan det å se på babyansikter avdekke psykiske plager hos gravide? Det er blant metodene forskere ved universitetet i Tromsø nå prøver ut.

Slik skal forskerne bli klok på fødselsdepresjoner.

Savnet mer informasjon

Lene Haugsdal fikk lite informasjon om fødselsdepresjoner da hun gikk gravid.

– Jeg hadde hørt om det, men jeg tenkte at det ikke var noe jeg måtte bry meg om. Men det er definitivt noe alle trenger å vite om på forhånd, sier hun.

I dag er Haugsdahl frisk, etter å ha fått god hjelp, men hun tror depresjonen kunne vært fanget opp på et tidligere tidspunkt.

– Det er veldig viktig at helsesøster og jordmor tar opp dette, at de snakker om følelsene og tankene som om det er okay, sier hun.