– Jeg har grått mine gledestårer

Kari Helene Skog, medlem i Nord-Hålogaland bispedømmeråd jubler over at likekjønnede kan gifte seg i kirken.

Klart for bryllupsfeiring etter vedtak om ny vigselsliturgi for like

Klart for bryllupsfeiring på Kirkemøtet i Trondheim mandag etter vedtak om ny vigselsliturgi for likekjønnede.

Foto: VIGDIS WÅGØ-WARES / NRK

Etter en årelang strid om hvorvidt homofile og lesbiske skulle få gifte seg i kirken, vedtok Kirkemøtet mandag at likekjønnede kan gifte seg i Den norske kirke. Vedtaket ble gjort med 83 mot 29 stemmer.

Fra 1. februar kan likekjønnede bli viet i alle lokale kirker. Prester kan fortsatt reservere seg, men da må noen andre foreta vielsen. Det er klart etter mandagens Kirkemøte.

Kari Helene Skog

Kari Helene Skog, medlem i Nord-Hålogaland bispedømmeråd, samt medlem i Kirkerådet.

Foto: Torbjørn Krane / NRK

– Dette er en gledens dag og en kirkehistorisk dag, sier Kai Krogh, leder for Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Også Kari Helene Skog, medlem i Nord-Hålogaland bispedømmeråd, samt medlem i Kirkerådet, sier vedtaket også berører henne sterkt.

– Det her handler om å føre samfunnet videre. Det handler om å se de barna som lever med samkjønnede foreldre. Det handler om å vise mennesker at det er likeverd som betyr noe, også for Gud. Det er det vakreste dette vedtaket viser, sier Skog.

– Et nederlag for Den norske kirke

Men ikke alle er fornøyd med vedtaket som Kirkemøtet fattet mandag. Prest og informasjonsmann, Øivind Benestad, melder seg ut av kirka nå som likekjønnede par får gifte seg der.

– Jeg er veldig trist. Dette er et nederlag for Den norske kirke, for bibelens autoritet i Den norske kirke, for familien, for ekteskapet og for barns rett til sin mor og far, sier Benestad til NRK. Dette angår så mye mer enn bare en seremoni med bryllup. Det angår hele kirkens familieteologi, sier Benestad.

Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, synes det er trist at noen velger å melde seg ut.

– Jeg respekter at noen opplever dette som så krevende at de ønsker å melde seg ut, men på den andre siden har mange homofile og lesbiske kjent på det samme i mange år, sier hun til NRK.

Hun håper derimot at det nye vedtaket om felles vigselsliturgi for likekjønnede vil få flere til å melde seg inn i kirken i tiden fremover.

Har kjempet i 40 år

– I de svarteste stundene har jeg tenkt at dette er en tapt sak, og dette orker vi ikke kjempe for. Men mange har kjempet, og Åpen kirkegruppe, som består av homofile og lesbiske prester og kristne, har i over 40 år kjempet for dette, sier Kari Helene Skog.

Hun mener mandagens vedtak var vesentlig for kirken fordi det er behov for ei folkekirke.

Vedtaket om at likekjønnede kan vies i kirken, viser at kirken er nettopp det – en kirke for alle, mener Skog.