NRK Meny
Normal

– Ingen kan fjerne Finnmarkseiendommen

Advokat og ekspert på samerettslige spørsmål mener FrP holder velgerne for narr.

FEFO bygget

Både FeFo-bygget og organisasjonen den huser blir, mener Geir Haugen.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Jan-Henrik Fredriksen

Jan Henrik Fredriksen, Frps førstekandidat i Finnmark.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Og vi vil være en garantist for at både Sametinget og FeFo forsvinner!

Disse ordene kom i valgkampen fra Fremskrittpartiets førstekandidat i Finnmark, Jan Henrik Fredriksen.

Men det er umulig å få fjerne Finnmarkseiendommen, mener advokat og ekspert på samerettslige spørsmål, Geir Haugen.

– Slik jeg ser det er det ikke mulig i det hele tatt. Det er grupper i Finnmark som har sterke rettigheter i henhold til alders tids bruk og folkeretten.

Prinsippet om alders tids bruk betyr at de som kan bevise å ha brukt en eiendom over svært lang tid, kan få bruks- eller eiendomsrett til disse områdene.

Holder ikke vann juridisk sett

Advokat Geir Haugen og reineier John Anders Sara

Advokat samerettsekspert Geir Haugen.

Foto: Marja Saijets / NRK

I dag er det Finnmarks befolkning som er de formelle grunneierne i Finnmark. Skulle staten fjerne Finnmarkseiendommen, måtte de i følge Haugen påberope seg grunneierrettighetene over Finnmarkseiendommens områder.

Men en slik politikk ville i følge Haugen føre til et skred av søksmål mot staten, som staten ville tape.

– I følge to doktorgradsavhandlinger foreligger det veldig sterk langvarig bruk fra lokalbefolkningen i Finnmark før staten kom inn i bildet, som fører til at de har sterke rettigheter over områdene.

Alt i alt vil enhver regjering få store problemer med å gjøre noe med finnmarkseiendommen. Derfor mener Haugen at Fremskrittspartiet holder velgerne for narr når de lover å fjerne den:

– I hvert fall er det klart juridisk uriktig det de går ut med her.

Vil at kommunene skal styre over eget areal

Fylkestingsrepresentant Laila Davidsen, FrP

Laila Davidsen, Finnmark Frps andrekandidat.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det kommer veldig utydelig frem når man sier at FeFo skal bort, men FeFo som vi kjenner i dag, med dagens styresammensetning, ønsker vi bort, sier andrekandidat og leder av Fremskrittspartiet i Finnmark, Laila Davidsen.

Dagens styre består av tre representanter fra sameting og tre representanter fra fylkestinget. I følge Davidsen er det her FrP ønsker å gjøre endringene.

– Det Fremskrittspartiet ønsker er at Finnmarkseiendommen skal være styrt av kommunene, og at de skal kunne råde over eget areal.

Les også: