Normal

– Ingen bruker mindre antibiotika en nordnorske menn

Om du er ei kvinne bosatt på Sør- eller Østlandet vil du trolig bruke 40 prosent mer antibiotika i løpet av livet enn om du er en mann bosatt i Nord-Norge.

Ørjan Olsvik

Professor Ørjan Olsvik er professor ved UiT.

Foto: Torill Ustad Stav / NRK

Norge er blant landene i verden som bruker minst antibiotika på mennesker, det viser ferske tall fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens i mikrober (NORM-senteret) i Tromsø.

Men forskjellene er store både mellom kjønnene, og basert på hvor i landet du bor. Kvinner bruker i gjennomsnitt 20 prosent mer antibiotika enn menn, og bruken synker jo lenger nord du kommer.

– Om disse forskjellene kommer av at menn i nord er mindre syke, om de «står han av» eller om de rett og slett ikke får legetime så de får resept, det vet vi ikke, sier Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Hør Olsvik snakke om multiresistente bakterier:

Multiresistente bakterier

Mens tallet på antibiotikabruk ligger på 300 av 1000 kvinner sør og øst i landet, ligger det på mellom 150 og 200 av 1000 menn i Nord-Norge.

antibiotikabruk

Antibiotikabruk blant nordmenn de siste årene.

Foto: NORM

Denne uken har NRK fortalt hvordan den multiresistente bakterien Klebsiella blir stadig mer vanlig på norske sykehus. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø opplever de nå det største utbruddet av bakterien noensinne.

Klebsiella er resistent mot alle typer antibiotika med unntak av én.

For selv om vi i Norge bruker svært lite antibiotika i dag, betyr ikke det at fremveksten av multiresistente bakterier stopper opp. Nordmenn reiser mer enn før, både på jobb og ferie, og kan ta med seg multiresistente bakterier hjem fra sykehusopphold i utlandet.

Bekjemper med antibiotika

Og vi skal ikke lenger enn til Øst-Europa for å finne en helt annen holdning til bruk av antibiotika.

– Dess lenger øst vi kommer, jo mindre ressurser blir brukt på hygiene. Dermed får man en situasjon der infeksjoner blir bekjempet i stedet for forhindret. Det blir et overforbruk av antibiotika og de får multiresistent tuberkulose og utfordringer som vi ikke ser her, sier Olsvik.

De siste ti årene har det i Norden vært et kontrollsystem der alle helsearbeidere og pasienter fra utenlandske sykehus kontrolleres for multiresistente bakterier.

– Denne ordningen har fungert veldig bra, og kopieres nå blant annet i USA og England, sier Olsvik.