NRK Meny

– Ikke forsvarlig med omlastning

Naturvernforbundet mener Norterminal i Kirkenes ikke bør få lov til å drive omlasting av olje fra skip til skip i Bøkfjorden. Selskapet søker om å få lov til å laste om olje når det er is i fjorden, og at de kan få gjøre det uten å ha ansvar for forurensingsberedskap. Naturvernforbundet reagerer kraftig på søknaden, og mener at fjordens status som nasjonal laksefjord med sjelden altantisk laks bør forby dette. Norterminal mener et krav om beredskap kan stoppe hele prosjektet.