– Ikke bra med store kvoteendringer

– En nedgang i torskekvoten på 20 prosent er dramatisk og ikke bra når man skal bygge et langsiktig stabilt marked. Det sier omsetningssjef Willy Gotliebsen i Norges Råfisklag til Fiskeribladet som en kommentar til at Det internasjonale havforskningsrådet i går anbefalte en nedgang i torskekvoten på 20 prosent til 712 000 tonn. – Generelt er det negativt med store endringer i torskekvoten, sier han.