– Hvor er Harstad i Europa?

Det lurer Preben Woll Bostad på. Skjønt, han vet det. Hans konklusjon er at næringsliv og andre institusjoner fra regionen nesten ikke til er stede og vet knapt hva som foregår.

Preben Woll Bostad er prosjektleder for Europakonferansen.

Preben Woll Bostad synes næringslivet kan for lite om EU og EØS.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Kunnskapsnivået om EU og EØS er svært lavt. Det må vi gjøre noe med om næringslivet i Sør-Troms og Nordre Nordland skal kunne utvikle seg, sier Preben Woll Bostad.

Derfor trommer han sammen til den første Europakonferansen i Harstad noen gang. Det skjer allerede 2. februar og den nyutnevnte statsråden for EU og EØS-saker, Frank Bakke-Jensen, er selv til stede Frank Bakke-Jensen.

Frank Bakke-Jensen (H) i vandrehallen etter at Næringskomiteen la frem Sjømatmelding på Stortinget

Frank Bakke-Jensen, den nye EU/EØS ministeren kommer til Europakonferansen

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Så behovet fra Maastricht

Prosjektleder for Europakonferansen Preben Woll Bostad så behovet for å gi lokalt næringsliv innsikt i EØS spørsmål og nettverksbygging da han studerte i Maastricht.

– Der bedrifter fra Tromsø og Bodøregionene var aktivt til stede var det ingen fra Sør-Tromsregionen. Nord-Norges Europakontor har flere ganger vært i de to fylkeshovedstedene, men aldri i Harstad, sier han.

Det er derfor Harstadregionens næringsforening og Nord-Norges Europakontor i Brussel samarbeider om Harstads første Europakonferanse.

Store muligheter i Europa

Woll Bostad forteller at det kan være utviklingsmuligheter for lokale bedrifter i EU-markedet, gjennom nettverksbygging og ikke minst kompetanse. Det kan oppleves som en kronglete vei gjennom et kjempestort byråkrati for å få tak i penger gjennom EU/EØS. Derfor håper næringsforeninga at de kan bidra til å skape innovasjon, kunnskaps- og næringsutvikling ved å knytte kontakter inn i dette systemet.

– For å ta EU til Harstad- og tilstøtende regioner har vi fått hjelp fra Nord-Norges Europakontor i Brussel, EU/EØS-minister Frank Bakke-Jensen, Enterprise Europe Network, SIU, NHO Nordland, KS Brussel, Harstad kommune, fylkeskommunen i Troms, UiT med flere, sier prosjektlederen.

Woll Bostad peker på at de regionale utviklingsmidlene som fordeles av fylkeskommunen, er varslet å bli sterkt redusert. Det betyr at regionene må se på EU-programmer som en mulighet.

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge 2016 viser at det er forventet størst økonomisk vekst i vår region. Dette mener næringsforeningen kan være en katalysator for annen innovativ virksomhet og økt samarbeid. Dette er muligheter og prosesser som næringslivet i nord nå ta eierskap, mener han.

Egenskapt konferanse

Preben Woll Bostad kom hjem til Harstad etter endt studier, blant annet i Maastricht i Nederland. Han hadde ikke jobb, men så muligheten da ha la merke til den labre interessen for EU og EØS-spørsmål i regionen.

Han meldte seg for Harstadregionens næringsforening. Tilbød sine tjenester og har skapt denne konferansen nærmest uten lønn. Allerede torsdag 2. februar går den første Europakonferansen av stabelen. Han håper det kan bli et årlig arrangement.