– Hvis det ene toget går raskere enn det andre, er det grunn til bekymring

Sametingsrådets arbeid med å følge opp Samerettsutvalget 2 (SRU2) går for sakte, mener Aili Keskitalo. Hun frykter arbeidet med blant annet fjelloven går raskere enn SRU2.

Aili Keskitalo
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Behandlingen og lar vente på seg, sier hun.

Samerettsutvalgets innstilling foreslo lokal rett til land og vann i Troms og Nordland, med elementer fra både fjelloven og finnmarksloven. Innstillingen ble levert i 2007, altså for 10 år siden, men er fortsatt ikke blitt behandlet politisk på Stortinget.

Forslaget er et alternativ til fjelloven, som ikke gjelder i de to fylkene, og skal trygge samiske rettigheter i en eventuelt ny modell for forvaltningen av de områdene som i dag er statseid grunn.

Bekymret

Keskitalo, tidligere sametingspresident, er parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund.

I et brev til Sametingsrådet uttrykker hun bekymring andre modeller for å forvalte land og vann kan gjøre at forslaget til Samerettsutvalget blir gjort usynlig.

Sametingspresident Vibeke Larsen tilstede i Trondheim under Tråante 2017.

FØLGER OPP: Sametingspresident Vibeke Larsen er ikke enig i at saken ikke følges opp.

Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Regionreformen medfører at det er stor interesse for å se på andre modeller enn den Statskog-modellen vi har i dag, modeller der lokalbefolkningen får større innflytelse. Hvis det ene toget går raskere enn det andre er det veldig bekymringsverdig for oss som er opptatte av samiske rettigheter i landsdelen, sier Aili Keskitalo.

Vibeke Larsen: – Vi følger opp

NRK har siden februar i en rekke reportasjer og nyhetssaker fokusert på retten til land og vann i Nordland og Troms. I dag gjelder ikke fjelloven i de to fylkene. Noe som betyr at lokalsamfunnene har begrenset innflytelse til å kunne bestemme på statseid grunn.

Sametingspresident Vibeke Larsen sier at saken med SRU2 følges opp. Sametingsrådet har henvendt seg til både departement og komite:

– Når det gjelder kartleggingen og anerkjennelsen av samiske rettigheter sør for Finnmark, så har vi uttrykt bekymring både til Justisdepartementet i et brev, og jeg har sendt mail til komiteen som har behandlet dette, der vi mener at det nå er på tide å ta opp SRU2 før man begynner å snakke om fjelloven.

Mer om fjelloven og SRU2: