NRK Meny
Normal

– Hvis det blir brann der jeg bor, trenger ikke brannvesenet rykke ut

Beboere og politikere i Gratangen er uenige om hvor kommunens nye brannstasjon skal ligge. De som bor ytterst i kommunen er spesielt bekymret.

Steinar Sørensen, Gratangen

Steinar Sørensen har opplevd dødsbrann i bygda. Han er redd det vil skje igjen.

Foto: Linn Blomkvist

– Hvis det blir brann ute på Løvdal, der jeg bor, trenger ikke brannvesenet å rykke ut. Det kommer til å være nedbrent før de kommer seg dit, sier Steinar Sørensen.

I desember vedtok Gratangen kommunestyre en ny brannstasjon skal ligge i Gratangsbotn.

Det er omtrent 30 kilometer fra der Steinar Sørensen bor.

Dødsbrann

– I bygda like ved oss har vi opplevd en dødsbrann fordi brannvesenet ikke rakk fram. Så vi vet hva dette betyr, sier Sørensen.

I 2006 omkom en kvinne i brann på Selnes i Gratangen. Ifølge brannrapporten var brannvesenet på plass én time etter meldingen om brannen kom.

På grunn av utrykningsavstanden rykket brannvesenet fra Lavangen først ut, og de var i gang med slukkingen da Gratangen-brannvesenet var på plass.

Sørensen er redd det skal skje en ny dødsbrann. Og han er ikke alene.

Klager på vedtaket

Kjetil Fjellheim har klaget til Fylkesmannen i Troms på kommunestyrets vedtak. Han mener de bør se på lovligheten i vedtaket.

Kjetil Fjellheim

Kjetil Fjellheim mener kommunestyret ikke har tatt hensyn til utrykningstiden til ytre Gratangen.

Foto: Linn Blomkvist

– Folk her ute er misfornøyd fordi innsatstiden til ytre Gratangen ikke er ivaretatt. Innsatstiden til ytre delen av kommunen er en time. Den lovmessige anbefalingen er 30 minutter, sier Fjellheim.

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter.

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Han mener brannrapporten fra 2006 er det sterkeste beviset i saken han har sendt til Fylkesmannen.

– Brannvesenet rykket da ut fra stasjonen etter 19 minutter. De var framme etter 59 minutter. Da var huset nedbrent.

Forstår bekymringen

Fred Arne Stormo har jobbet som brannmann i Gratangen i 30 år.

Fred Arne Stormo, brannmann i Gratangen

Fred Arne Stormo og garasjen som i dag er bygdas «brannstasjon».

Foto: Linn Blomkvist

De har aldri hatt en fast brannstasjon før. I dag brukes en garasje i Gratangsbotn, nært der Stormo bor.

– Jeg forstår meget godt bekymringa blant folket der ute. Nå har vi vært heldig i Gratangen, for det har kun vært en brann der ute.

Jeg tror at utrykningstida vil være den samme som før.

Fred Arne Stormo

Han forteller at om stasjonen skal ligge på Årstein så må de som jobber i brannvesenet og bor i Gratangsbotn først til Årstein og så videre til åstedet. Det vil gå ut over utrykningstida, mener han.

Han stiller seg bak vedtaket om lokaliseringen.

Fred Arne Stormo, brannmann i Gratangen

Fred Arne Stormo har jobbet som brannmann i Gratangen i 30 år. Han var en av dem som rykket ut til dødsbrannen på Selnes i 2006.

Foto: Linn Blomkvist

Nøye vurdert

Varaordfører i Gratangen, Roy Idar Sandberg forteller at plasseringa er vurdert ved hjelp av Ofoten brann og redning.

– Vi har vurdert dette nøye i kommunestyret før jul og ut fra en helhetsvurdering var Gratangsbotn den riktige plasseringa med tanke på trafikken fra E6 og nærheta til Bjerkvik, sier han.

Men han forstår frustrasjonen.

Det er ikke noe å legge skjul på at det er sterke argumenter for å lokalisere stasjonen på Årstein.

Roy Idar Sandberg

Kommunen håper å ha stasjonen klar om omtrent ett og et halvt år. Kostnadsrammen er på rundt fem millioner kroner. Men nå skal Fylkesmannen vurdere saken, og det kan forsinke saken.

– Utrykningstida er ikke et absolutt krav

Fungerende direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Anne Rygh Pedersen sier det er kommunens ansvar å sørge for god beredskap for sine innbyggere.

– Lovgivningen og regelverket angir minimumskrav som kommunen må forholde seg til når de planlegger brannberedskapen og lokalisering av brannstasjoner. For bebyggelse utenfor tettsted, er det angitt at utrykningstid ikke bør overstige 30 minutter, men dette er altså ikke et absolutt krav, sier Rygh Pedersen.

Hun oppfordrer folk til å gjøre de vanlige tiltakene for å sikre seg mot brann.

– Vi har forståelse for at mennesker som har opplevd brann, kan føle utrygghet. DSB oppfordrer alle til å ta vare på egen brannsikkerhet. En brann kan utvikle seg raskt, og man må sørge for å ha installert godkjente røykvarslere og slokkeutstyr.

Man bør jevnlig sjekke at utstyret fungerer og i tillegg avholde brannøvelse hjemme, da det aller viktigste er at alle i boligen kommer seg ut.