NRK Meny
Normal

– Hverdagsintegrering av flyktninger er viktigst

– For første gang er alle kommuner i Troms bedt om å bosette flyktninger, og det blir en stor utfordring, sier fylkesmann Bård Pedersen i sin januartale.

Asylsøkere ved Storskog i Kirkenes

Her noen av de mange asylsøkerne som i fjor kom til Norge over grenseovergangen Storskog ved Kirkenes.

Foto: KRISTIAN SØNVISEN BYE / NRK

Tirsdag og onsdag samler Fylkesmannen i Troms kommunepolitikere til det årlige januarmøtet.

Pedersen legger i sin tale vekt på at vi i Troms nå har litt over 2000 mennesker, som ikke var her ved inngangen til 2015. Halvparten venter på bosetting, og de øvrige på en avklaring om asyl.

Fylkesmann i Troms, Bård Pedersen

Bård Pedersen er fylkesmann i Troms.

Foto: Kristine Østvold / NRK

– Her ligger vår del av ansvaret for en nasjonal dugnad som neppe blir mindre krevende i tida som kommer.

Roser kommuner

Litt over 1000 personer venter på å bli bosatt, mens like mange venter på å få asylsøknadene ferdigbehandlet i Troms. Alle kommuner bortsett fra en har sagt ja til å bosette flyktninger, sier Pedersen. Lyngen kommune har ennå ikke sagt ja til å bosette flyktninger.

– Mange kommuner har allerede gjort en stor innsats, og fortjener honnør for det, sier Pedersen og trekker fram blant annet Gratangen, Salangen og Målselv.

– Det er oppløftende å se initiativet fra Gratangen om å integrere mindreårige asylsøkere i skolen i Gratangen, og at disse vil utgjøre en tredjedel av elevene ved Gratangsbotn fra januar i år.

Pedersen roser også Målselv, som han sier var den kommunen som tok imot flest flyktninger og asylsøkere.

Han trekker i sin tale frem Salangen, ikke minst ordføreren, for sitt initiativ og mangeårige innsats for mindreårige asylsøkere.

– Vi vil trenge de som har gått foran og vist vei, sier fylkesmannen i januartalen sin.