– Høyst uvanlig Frp-erklæring

Sentralstyret i Fremskrittspartiet skal i neste måned behandle anken fra Anni Skogman som er ekskludert fra partiet i to år. Det har vært mye intern strid i Tromsø Fremskrittsparti. Gruppeleder Skogman har nektet å undertegne ei erklæring om ikke å påta seg verv, eller delta på kurs og konferanser de neste to årene. – Slike erklæringer er høyst uvanlig i Frp, sier leder av organisasjonsutvalget, Helge Andre Njåstad. Han vil ikke kommentere de interne forholdene som har vært i Tromsø Frp.