– Hastebehandler fiskernes framtid

Fylkesrådet vil hastebehandle fremtiden til fiskeriene i Ullsfjorden, mener Eskild Johansen, leder for aksjonsgruppa «Nei til oppdrett i Ullsfjorden». Gruppa ber om kunnskapsinnhenting og sårbarhetsanalyse for økosystemet i fjorden før det blir gjort vedtak om oppdrett ved Korsnes og Lubben. – Vi tviler på at det er mulig å gjennomføre på kun ei uke, sier Johansen, som svar på at fylkesrådet i dag vedtok oppdrett i Karlsøy.