– Har med sjokolade for å finne kompromiss mellom Troms og Finnmark

Knut Storberget tar i bruk kreative metoder når han skal lede meklinga mellom de to fylkeskommunene.

Troms og Finnmark møtes til megling over sjokolade

Troms og Finnmark møtes til megling over sjokolade. Knut Storberget er "fredsmekleren"

Foto: Pål Hansen / NRK

Møtet innledes med masse sjokolade fra Gjøvik sjokoladefabrikk. Knut Storberget satser nemlig på god stemning under meklingsmøtet for å bygge opp et godt forhold mellom partene.

Knut Storberget

Knut Storberget tror meklinga mellom Troms og Finnmark kan ta tid.

Foto: Pål Hansen / NRK

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har satt inn tidligere justisminister Knut Storberget som ekstern megler, for å prøve å komme til en løsning i striden mellom Troms og Finnmark. Uenigheten mellom de to fylkene dreier seg blant annet om hvor det administrativt hovedsetet skal være – Tromsø eller Vadsø. Spørsmålet er om sjokoladen bidrar til å løse striden? For striden har vært lang og hard, og partene har stått steilt mot hverandre.

Stor mulighet

– Dette er en stor mulighet for denne landsdelen som partene må se seg tjent med, sier Storberget.

Begge fylkene har gode muligheter for vekst i næringer. Storberget legger vekt på at det er partene selv som må finne fram til løsningene, og at det er de som ansvaret for utviklinga.

– Som megler kan jeg danne meg et bilde av i hvilken retning løsninga kan ligge. Partene må bidra til å se på ulike alternativer og muligheter, sier han.

Storberget peker på at det er et langt lerret å bleke før endelig punktum blir satt der partene er enige.

Fylkestinget i Troms og Finnmark

Fra det felles fylkestinget mellom Troms og Finnmark.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Tok med egen sjokolade

Fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik stråler i det hun kommer til hotellet der forhandlingene skal foregå. Hun bekrefter at det har vært kontak mellom partene i løpet av helga.

– Jeg er optimist, sier hun om forventningene til meklinga. Hun har tatt med seg sin egen sjokolade til forhandlingen. «Ikke gi deg» står det på pakningen.

Fylkesordføreren i Finnmark hadde med egen sjokolade til møtet

Fylkesordføreren i Finnmark hadde med egen sjokolade til møtet, til tross for at mekler Knut Storberget bød velvillig ut sin beholdning får å løse opp stemninga.

Foto: Pål Hansen / NRK

– Den har jeg hatt med meg til alle forhandlingsmøtene vi har hatt. Det er ikke slik at den minste parten nødvendigvis skal gi seg i det selskapet her, sier Vassvik like før meklingsmøtet startet.

Fylkesrådsleder i Troms Willy Ørnebakk er også optimistisk og håper på konstruktive samtaler.

– Jeg tror samtalene i helga har satt rammen for diskusjonene her, prosedyren vil gi god framdrift. Vi er færre rundt bordet og journalistene er ikke til stede med mikrofonen, sier Ørnebakk.

Vil ikke gi noen tidsfrist

Før møtet i dag har Storberget lest seg grundig opp på sakspapirer og hatt samtaler med de to delegasjonene for å høre deres standpunkter. Gode og dårlige ideer skal luftes.

– Jeg kan ikke si noe om når det kommer en løsning, sier han.

Meklingen med Finnmark og Troms startet ved 20-tiden i kveld. Den vil i førsteomgang vare fram til klokken 16.00 på torsdag.

Deltakerne på meglingsmøtet Troms og Finnmark

Delegasjonene fra Finnmark og Troms flankerer meklingsmann Knut Storberget.

Foto: Pål Hansen / NRK

Storberget skal selv tiltre som fylkesmann i det nye Innlandet fylke, bestående av Hedmark og Oppland. Heller ikke der var det en knirkefri sammenslåingsprosess. Men det endte opp med delte løsninger. Der måtte Fylkesmannen flytte fra Elverum til Lillehammer som er i Oppland, mens fylkeskommunen ledes fra Hedmark.

– Det er nå bare åtte mil mellom Elverum og Lillehammer. Avstandene er jo noe større i nord med 80 mil mellom Tromsø og Vadsø. Det er litt andre dimensjoner, sier Storberget som hevder han er optimist med tanke på å finne fram til løsninger.