NRK Meny
Normal

– Handelsbanken fikk sikkerhet som gikk langt ut over 17,5 mill.

Den bedrageritiltalte entreprenøren Stig Henriksen fra Tromsø forklarte seg om lånene han fikk.

Stig Henriksen

Stig Henriksen har nektet straffskyld på alle punkter han er tiltalt for. Bildet ble tatt i 2012 da han saksøkte Handelsbanken.

Foto: NRK

Entreprenøren og investoren Stig Henriksen, som står tiltalt for rekke bedragerier mot Handelsbanken, avviste i Nord-Troms tingrett onsdag fullstendig en av påtalemyndighetens viktigste poster.

Han er blant annet tiltalt for å ha brukt deler av et lån på 17,5 millioner kroner, til helt andre formål enn det banken hadde gitt fullmakt til.

Mener det var rammelån

Påtalemyndigheten mener Henriksen har brukt 2,4 millioner kroner av dette lånet til andre ting enn det han skrev i lånesøknaden, og dermed påført banken tap.

– Dette stemmer ikke, sa Henriksen i retten onsdag.

Han mener at lånet var et ordinært rammelån, som han kunne benytte til sin forretningsvirksomhet.

– Jeg hadde tidligere et tilsvarende lån på åtte millioner kroner, og det nye lånet var en utvidelse av denne lånerammen. Dette er jo en lånetype som er svært vanlig i dag. Folk med nedbetalte hus tar opp lån med sikkerhet i huset og bruker lånet til det de ønsker, oppussing, bilkjøp eller reiser. Slik var det med dette lånet også. Handelsbanken fikk sikkerhet som gikk langt ut over 17,5 millioner kroner, forklarte Henriksen.

Aktor er uenig i dette, og han gikk hardt på Henriksen i sin utspørring uten at det førte til at Henriksen endret sin oppfatning. Han hevdet at det var full enighet mellom han og banken om at lånet på 17,5 millioner kroner var å betrakte som en vanlig kreditt.

Dette er et viktig punkt når skyldspørsmålet skal avgjøres, og det er ventet at forholdene rundt dette lånet blir av stor betydning nå de som var ansatt i Handelsbanken da lånet ble innfridd, skal forklare seg senere i rettssaken.

Avviser hemmelighold

Striden i retten står også om hva som skjedde da Henriksen fikk et lån på åtte millioner i forbindelse med kjøp av Hjalmar Johansens fiskebruk på Sommarøy. Stig Henriksen kjøpte fiskebruket for å legge det ned og å bygge hotell på stedet. Ifølge tiltalen skal dette lånet ha blitt gitt på vilkår av at to millioner skulle tilbakebetales så snart Henriksen fikk solgt utstyr fra bruket.

Aktor mener at Stig Henriksen ikke har fortalt banken at utstyret allerede var solgt da lånet ble innvilget. Dette mener påtalemyndigheten er straffbart.

På spørsmål fra dommeren avviste Henriksen dette kategorisk. Han hevdet at han ikke hadde holdt dette hemmelig. Han viste blant annet til at banksjef Bjørn Andreassen i Handelsbanken, i tillegg til å være observatør i styret for Hjalmar Johansen As, også fungerte som rådgiver for Henriksen da han kjøpte fiskebruket og opprettet selskapet Havkanten DA, og at han hadde tilgang på opplysningene om at det var solgt utstyr.

– Dermed hadde banken mulighet til fullt innsyn i alle disse tingene, sa Henriksen.

Forlik med banken

Henriksen fortalte også at i forbindelse med at han gikk personlig konkurs, ble han enig med banken om et forlik, både for seg selv og for hans bror, som var medinvestor i selskapet Havkanten, som skulle bygge hotell på Sommarøy.

Dermed skulle den saken være ute av verden, sa han i retten onsdag.

– Jeg må ha lov å si at det er underlig at banken først inngår et forlik, og at andre personer i banken, to år senere anmelder meg for disse forholdene. Dette er merkelig, mener Henriksen.

Også når det gjelder forholdene rundt salget av sin hytte på Kilpisjärvi i Nord-Finland, mener Henriksen at han ikke har gjort seg skyldig i noe straffbart.

Henriksen solgte sin hytte til sin far for 3,8 millioner kroner. Ifølge Handelsbanken, og påtalemyndigheten, skulle det Henriksen tjente på salget, brukes til nedbetaling av hans gjeld i Handelsbanken i Tromsø.

Dette avviste Henriksen, og framholdt at det ikke forelå noen slik avtale, og at de pengene som kom inn ved salget skulle gå til drift av Henriksens selskapet, som på det tidspunktet hadde økonomiske problemer.

Banken frarådet

Aktor la fram et dokument fra banken, der Henriksens far ble frarådet å låne penger til å kjøpe hytten. Banken mente han ikke hadde økonomi til å betjene et så stort lån.

Også Henriksen var enig i at faren ikke hadde råd til dette hyttekjøpet. Men han fortalte at dette bare skulle vær en midlertidig ordning, inntil hytten kunne bli solgt til tredjepart.

Tiltalte sa også at han fant det underlig at Handelsbanken, som viste at han hadde økonomiske problemer, og også var klar over at faren ikke kunne betjene et så stort lån, likevel ga faren hyttelånet.

Stig Henriksen har nektet straffskyld på alle punkter. Tiltalen for grovt bedrageri omfatter i alt ni punkter, og det er snakk om en strafferamme på inntil seks års fengsel.

Konkurs med 40 mill. i gjeld

I 2010 ble både firmaene hans, og Stig Henriksen personlig, slått konkurs med en samlet gjeld på over 40 millioner kroner.

Henriksen saksøkte Handelsbanken fordi de var villig til å låne han penger uten å advare han om at dette kunne gå galt. Handelsbanken blir i 2012 frifunnet på alle punkter, og Henriksen måtte dekke saksomkostninger på 1,5 millioner.