NRK Meny

– Gir for mye til Alta

Helse Nords forslag til økning av spesialisthelsetilbudet i Vest-Finnmark gir for mye til Alta. Det mener direktøren og administrasjonen i Finnmarksykehuset. I ei innstilling før Finnmarksykehusets styremøte i dag, skriver direktør Thorbjørn Aas at han støtter et utvida tilbud i Alta, men at noen av tiltakene som Helse Nord har foreslått, er for store. Blant anna gjelder det antall polikliniske konsultasjoner og dagkirurgiske inngrep som Helse Nords styringsgruppe foreslår å flytte til Alta.