NRK Meny
Normal

– Fylkessammenslåing gir ny skaperkraft

Troms og Finnmark kan lære av sammenslåingen av Trøndelag til ett fylke, mener politikere. Der har de sett positive effekter allerede før den offisielle sammenslåingen.

Anne Marit Mevassvik og Tore O. Sandvik

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik, sier at sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag har gitt svært gode erfaringer.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Fra 1. januar 2018 etableres det nye fylket Trøndelag. Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner blir slått sammen.

Svært gode erfaringer

Det nye fylket blir Norges nest største i areal og det femte største i innbyggertall.

Tore O. Sandvik er fylkesordfører i Sør-Trøndelag.

– Troms og Finnmark må finne sin egen vei i sammenslåingsprosessen. Men for oss har dette gitt svært gode erfaringer. Vi har utløst ny optimisme, skaperkraft og ny energi. Det er god stemning blant de ansatte i Nord- og Sør-Trøndelag og vi opplever økt oppmerksomhet rundt fylkeskommunen, sier Sandvik.

Vil ha flere oppgaver

Han sier at også i Trøndelag er det sterke ønsker at fylkeskommunene får overta flere oppgaver som staten utfører i dag. Dette vil gjøre at fylkeskommunen kan spille en viktigere rolle i framtida.

– Både næringsliv, offentlige institusjoner, kommuner og frivillige organisasjoner har mer oppmerksomhet rundt fylkeskommunen. Vi har også lagt planer for framtida for at Trøndelag skal legges mer merke til, sier Sandvik.

Delt administrasjon

I det nye trønderfylket ligger administrasjonen i fylkeskommunen i Steinkjer, mens den politiske ledelse har sete i Trondheim. Sandvik tror også at slike løsninger kan være aktuelle mellom Troms og Finnmark.

Men foreløpig blir det ikke færre ansatte når den nye fylkeskommunen Trøndelag kommer i funksjon fra 1. januar 2018, sier Tore O. Sandvik.

Ikke færre ansatte

– Vi skal ta ut synergier på grunn av sammenslåinga. Men vi har en avtale med de ansattes organisasjoner at ingen skal i løpet av en femårsperiode miste jobben på grunn av sammenslåing. Men vi skal bli mer effektive med færre ansatte, sier Sandvik. Han understreker jo at det største antallet ansatte er lærere. Og i Trøndelag vil det bli behov for flere lærere i videregående skoler.

Forskjell

Det er en vesentlig forskjell på prosessene om ei sammenslåing i Trøndelag og i Troms og Finnmark.

I Trøndelag var det fylkestingene som bestemte å gå sammen med et fellesmøte på Stiklestad. I Sør-Trøndelag sa 41 av fylkestingets medlemmer ja, mens to sa nei.

I Nord-Trøndelag sa 21 ja, mens 14 sa nei. Blant dem var Senterpartiet.

Randi Dille

Senterpartiet var mot ei sammenslåing, men har snudd, sier gruppeleder Randi Dille i Nord-Trøndelag Sp.

Foto: Nord-Trøndelag fylkeskommune

– Ja, vi kjempet mot ei sammenslåing. Men da vedtaket var gjort bestemte vi oss for å delta aktivt i sammenslåingsprosessen. Det var ingen grunn til å fortsette kampen mot ei sammenslåing, sier Randi Dille. Hun er gruppeleder i Nord-Trøndelag Senterparti.

Stortinget bestemte

For Troms og Finnmark var det Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF som i Stortinget vedtok ei sammenslåing.

Kommunaldepartementet har allerede overført 30 millioner kroner til arbeidet med ei sammenslåing. Det er planlagt et felles fylkesting mellom de to nordnorske fylkene i Kirkenes i slutten av oktober. De to fylkene skal være sammenslått fra 1. januar 2020.

På befaring

Troms har vært på befaring i Trøndelag.

– Vi ser at de fikk til gode prosesser. Ikke minst et ryddig og godt samarbeid med de ansattes organisasjoner, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk i Troms.

Slik styres Trøndelag

I neste måned konstitueres det nye fylkestinget for Trøndelag fylkeskommune. Fram til fylkestingsvalget i 2019, vil de 78 medlemmene av dagens fylkesting – 43 fra Sør-Trøndelag og 35 fra Nord-Trøndelag – fortsette som fylkesting for nye Trøndelag fylkeskommune.

Etter valget i 2019 reduseres fylkestinget fra 78 til 59 medlemmer. Trøndelag fylkeskommune skal styres etter formannskapsmodellen.