– Fylker i nord bør slås sammen

– Det haster med å slå sammen Nordland, Troms og Finnmark til ett fylke. Det mener stortingspolitiker fra Høyre, Kent Gudmunsen. I går ble det klart at tre fylker på Vestlandet er enige om å etablere et nytt, felles fylke. Også Nord og Sør-Trøndelag har vedtatt å slå seg sammen. Gudmunsen sier fylkene i nord bør gjøre det samme for å ikke tape i konkurransen mot de nye storregionene.