– Forferdelig at sykehusledelsen vet at det skjer

Det sier ledelsen i Mental Helse om rapporten som dokumenterer utstrakt tvangsbruk mot psykiatriske pasienter på UNN.

Annika Alexandersen og Astrid Weber

– Vi er ikke overrasket eller sjokkert. Til det kjenner vi for mange pasient- og pårørendehistorier. Det sier Annika Alexandersen (t.v), leder i Mental Helse i Tromsø og Astrid Weber, som jobber som erfaringskonsulent i Psykisk helse og rusklinikken ved UNN HF.

Foto: Siv Eli Vuolab / nrk

Rita Jonas

Rita Jonas har selv sett at hennes syke sønn er blitt lagt i reimer, selv om det, etter hennes mening, ikke var nødvendig.

Foto: Siv eli Vuolab / nrk

– Jeg har to ganger vært vitne til at han ble lagt i reimer.

Det sier Rita Jonas, som er mor til en mangeårig pasient ved UNN.

– Første gangen var på parkeringsplassen utenfor hovedinngangen. Han ville ikke tilbake til avdelingen, men heller bli med meg hjem. Da ble han tatt med makt ut av bilen og lagt i transportreim her på parkeringsplassen, mens forbipasserende og busspassasjerer så på, forteller hun.

Ikke overraskende

Sivilombudsmannen har lagt fram en rapport som avdekker ulovlig maktbruk overfor psykiatriske pasienter ved Universitetssykehuset.

– Jeg er ikke sjokkert over det som kommer fram i rapporten. Dette er ting jeg har hørt om før. Det sier Annika Alexandersen, som er leder for Mental Helse i Tromsø.

– Vi kjenner til mange historier, både fra pasienter og pårørende. Det er forferdelig at ledelsen har kjent til forholdene. Dette er lovstridige forhold, og skal ikke finne sted, sier hun.

God jobb

Reim

Det blir brukt for mye tvang mot psykiatriske pasienter på UNN, viser ny rapport.

Foto: Siv Eli Vuolab / nrk

Astrid Weber er erfaringskonsulent i Psykisk helse og rusklinikken ved UNN HF. Hun er glad for at det er Sivilombudsmannen som har gjennomført undersøkelsen.

– At det er en institusjon med pondus og troverdig som har avslørt dette, betyr mye, sier hun. Rapporten er både god og grundig, og beskriver virkeligheten, selv om rapporten er resultat av et varslet besøk på sykehuset. Tilsynet varte i to dager, og mye ble avdekket.

– Vi må heller ikke glemme at det blir gjort mye godt og viktig arbeid, alt er ikke svart. Men nå må ledelsen ta tak i dette. Kultur og holdninger må endres, sier hun.

– Det må komme klar beskjed fra ledelsen til alle ansatte om at slike ting som bli beskrevet i rapporten, skal ikke forekomme.

Og ledelsen skal nå ta tak i saken.

– Vi har ikke vært fullt klar over hvor alvorlig situasjonen har vært. Det sier fungerende klinikksjef ved psykisk helse og rusklinikken ved UNN, Siren Hoven.

– Rapporten har gitt oss et viktig bidrag for å kunne endre på de kritikkverdige forholdene.