– Folk skal ikke omkomme i snøskred – ny app skal hjelpe

Norges vassdrags- og energidirektorat vil bidra til tryggere ferdsel i vinterfjellet. Nå lanserer de mobilapp med bratthetskart.

Skjermdump RegObs

Slik ser kartet på appen ut. Boblene viser hvor det er gjort observasjoner i det siste.

Foto: Skjermdump / RegObs

– Det endelige målet er at folk ikke skal omkomme i snøskred.

Det sier Jostein Aasen, som er skredvarsler hos Norges vassdrags- og energidirektorat.

– Da er det to ting som er viktig. Det ene er å unngå terreng der det kan gå skred, det andre er at de som beveger seg inn på utsatte områder har så mye informasjon om det området som overhodet mulig, fortsetter han.

Applikasjonen er en mobil-variant av nettsiden RegObs, som er en registreringside for observasjoner knyttet til naturfarer. Data fra siden brukes av de nasjonale varslingstjenestene, men er også tilgjengelig for andre som vil gjøre egne vurderinger når de skal bevege seg i usikre fjellområder.

Det er mulig å registrere observasjoner for naturfarer på snø, is, vann og jord.

Jostein Aasen

NVEs skredvarsler Jostein Aasen vet hva som skal til for å unngå snøskred.

Foto: privat

Har vært et enveisverktøy

Jostein Aasen forteller om forbedringene rundt RegObs.

– Fram til nå har RegObs-appen vært et enveisverktøy. Folk i fjellet kunne bruke for å sende informasjon inn til snøskredvarslinga, men for å få noe tilbake, måtte de inn på nettsida.

Nå har mobilappen fått en overhaling. Alle innsendte observasjoner legges ut på et kart i sanntid, slik at appens brukere får tilgang til all informasjon omgående.

– Vi vil jo at folk skal bruke all informasjonen vi har tilgjengelig, poengterer Aasen.

Bratthetskart

Den største nyheten er kartfunksjonen med GPS, hvor du blant annet kan velge bratthetskart. Her får du opp en blå prikk som viser hvor du er, og markører på stedene der folk har registrert meldinger.

Skjermdump fra appen

Med appens kartfunksjon kan du hente observasjoner ved å trykke på disse symbolene.

Foto: Skjermdump / RegObs

– Å unngå snøskred handler om å unngå snøskredterreng. Derfor ville vi ha et verktøy som hjelper folk å legge merke til bratte områder rundt seg.

Aasen presiserer at dette er et hjelpemiddel, og at applikasjonen på ingen måte skal brukes som en fasit.

– Det kan skjule seg bratte områder som ikke synes på kartet, men det aller meste får vi med, forklarer han.

Språkproblemer

Applikasjonen er foreløpig bare på norsk, noe som byr på utfordringer for den voksende mengden utenlandske turister i fjellet.

På spørsmål om en engelsk versjon er å skimte i horisonten, sier Aasen at han ikke er rett mann til å svare. Men han røper at de så vidt har rørt ved temaet.

– Vi har hatt det opp til diskusjon, men vi har ikke fastsatt noe på agendaen vår ennå, forteller Aasen.