– Folk må regne med hyppigere evakueringer på Svalbard

I påvente av permanente sikringer mot dårlig vær, vil terskelen for evakuering på Svalbard bli lavere, sier administrasjonssjef i Longyearbyen lokalstyre.

Knuste spisshus i Longyearbyen

Disse ikoniske spisshusene ble knust av skredet som rammet Longyearbyen desember 2015.

Foto: Geir Barstein

I går kveld var det folkemøte på Svalbard på initiativ fra Sysselmannen, Longyearbyen lokalstyre og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Temaet for møtet var den overordnede skredplanen for Longyearbyen.

De siste par årene har flere hundre personer periodevis blitt evakuert i Longyearbyen. Nå jobbes det med å finne tiltak som skal sikre mot dårlig vær og farene det fører med seg.

Men det vil ta tid.

Kombinasjonen av skredfaren og manglende sikkerhetstiltak, gjør at terskelen for evakuering nå senkes.

Jobber med permanente løsninger

På gårsdagens folkemøte var det i all hovedsak utfordringer knyttet til skred og skredvarsling som stod på agendaen.

Rådmann i Bardu kommune, Hege Walør Fagertun

Hege Walør Fagertun håper beboerne i Longyearbyen har forståelse for ulempene som kan følge i påvente av permanente tiltak mot skred.

Foto: Arild Moe / NRK

– Tidligere erfaringer, spesielt etter raset i vinter gjør at vi og NVE anbefaler en lavere terskel for å evakuere enn tidligere. Så vi må påregne økt antall evakuering avhengig av vær og føre, sier administrasjonssjef Hege Walør Fagertun i Longyearbyen lokalstyre.

Fagertun sier det nå jobbes på spreng for å få på plass mer permanente løsninger, men at det også er satt i gang en effektivisering av nåværende tiltak. Hun sier lokalstyret er godt i gang med arbeid knyttet til beredskap, mens NVE har forsterket varslingssystemet.

– Vi har gjort så mye som det er mulig å gjøre med de ressursene vi har nå, sier administrasjonssjefen.

Det videre arbeidet vil bestå av planlegging og prosjektering, ikke minst finansiering. Fagertun håper på forståelse for for ulempene arbeidet medfører:

– Vi håper innbyggerne forstår at vi gjør dette for å ivareta deres sikkerhet. Vi må ha et skredvarslingsystem, og det innebærer dessverre evakuering.