– Folk blir lidende ved innføring av «pølsebodpoliti»

Da politimester Ole B. Sæverud inviterte til konferanse om den nye politireformen, forventet han kritiske spørsmål, og det fikk han.

Politi

Nærpolitireformen er ikke langt unna, men det er fortsatt mye skepsis knytt til den nye ordningen.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Prestbakmo

Ordfører i Salangen kommune, Sigrun Wiggen Prestbakmo, mener innbyggerne i hennes kommune trenger et tilstedeværende politi.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Med forslaget som foreligger nå frykter jeg at vi vil se mindre forebyggende arbeid, og vi vil miste tilgjengeligheten og den lokale kjennskapen politiet har i dag, sier ordfører i Salangen kommune, Sigrun Wiggen Prestbakmo.

Hun var en av dem som var til stedet da politimesteren i Tromsø inviterte til høringskonferanse om politireformen.

Reformen sier blant annet at:

Laster kart, vennligst vent...

Kartet viser dagens lensmannskontorer i Troms. Rødt viser de kontorene som foreslås nedlagt. De hvite er kontorer som kan bli nedlagt, ut fra hvilken kombinasjon som blir valgt.

«Pølsebodpoliti»

– Innbyggerne i Salangen kan ikke stå i et veikryss og vente på politiet. Vi må ha et fast tjenestepunkt å forholde oss til, sier Prestbakmo, som frykter det hun kaller «pølsebodpoliti».

Det viktigste argumentet hennes er at minimumskravene til de små lensmannskontorene er såpass lave, at tilbudet til befolkningen vil bli lidende.

– Minstekravene fjerner blant anet en del oppgaver, og krav om åpningstid, sier hun.

Andreas Nilsen

Regionlensmann Andreas Nilsen, er kritisk til nærpolitireformen.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Også regionlensmann i Målselv, Andreas Nilsen, er skeptisk.

– Det er et stort sprik mellom hva Justisdepartementet la frem som sine krav, og de minstekravene politidirektoratet nå legger opp til, sier han.

– Det vi risikerer er ikke helt politi i butikk, men vi kan få en virkelighet der politiet er til stede på tilfeldige kontorer og ikke på et fast kontorsted. Dette frykter jeg blant annet vil føre til økt distanse mellom politi og publikum.

Vil ha kritikk

Politimester Ole B. Sæverud er godt fornøyd med alle de kritiske innspillene han fikk servert tirsdag.

– Jeg setter pris på de innspillene som kommer inn. Vi er avhengig av dem. Var dette en enkel prosess, ville vi ikke bedt om en så grundig gjennomgang, sier Sæverud.

Han skal levere sin innstilling til reformen den 15. desember, før Politidirektoratet kommer med sin konklusjon i januar.

Sæverud forteller at det er vanskelig å få en reform som både tar hensyn til ønsket om å gi et bedre og mer effektivt tilbud i distriktet, samtidig som politiet ønsker å utvikle kapasiteten og kompetansen på flere viktige områder.

– Men det er ikke nødvendig å være bekymret for minstekravene for tjenestestedene i vårt distrikt. Ingen av tjenestestedene i Troms er planlagt på et slikt nivå, selv om det selvfølgelig vil være forskjell på tilbud fra de forskjellige kontorene, sier politimesteren.

Sigrun Wiggen Prestbakmo kjøper ikke den argumentasjonen helt.

– Vi vet at det er vanskelig å se for seg full åpningstid over alt, og at alle tjenestestedene som er foreslått skal klare å levere alle oppgavene.

Ole Sæverud

Politimester Ole B. Sæverud (lengst unna) noterte flittig under tirsdagens høringskonferanse om nærpolitireformen.

Foto: Øystein Antonsen / NRK