– Flytting vil doble responstiden


Kutt i ambulansetjenesten i Lødingen vil få store konsekvenser for deler av Kvæfjord. Det mener ordfører i Kvæfjord, Torbjørn Larsen. Helse Nord har foreslått å nedbemanne tjenesten i Lødingen og flytte den til Evenskjer i Skånland, ifølge Bladet Vesterålen. Det er ambulansen i Lødingen som rykker ut ved hendelser i sørlige deler av Kvæfjord. – Ved flytting vil responstiden bli fordoblet, sier Torbjørn Larsen.

kommune-nm
Foto: Dan Henrik Klausen / NRK