– Flere fornøyde og motiverte soldater

Færre søker seg bort fra førstegangstjeneste.

Stadig færre søker seg bort fra førstegangstjeneste

Antall søknader om fritak fra førstegangstjeneste går ned.

Foto: Henrik Røyne / Forsvaret

Fram til 2012 ble de som søkte fritak overført til siviltjenesteordninga. Etter at denne opphørte opplever Forsvaret at stadig færre ønsker seg bort fra førstegangstjenesten.

2014: 272 søknader, 237 innvilga fritak, 35 avslag.
2015: 203 søknader, 174 innvilga fritak, 29 avslag.
2016: Hittil 118 søknader, 104 innvilga fritak, 14 avslag.

– Vi ser helt klart en markert nedgang i antallet som søker.

Det sier oberst Tove Henriksen Møller, som er nestkommanderende ved Forsvarets personell og vernepliktsenter.

Endrede holdninger

Tove Henriksen Møller

Oberst Tove Henriksen Møller sier de fleste som kommer inn er motivert for tjenesten.

Foto: Forsvaret

Møller mener soldatenes holdninger til førstegangstjenesten har endra seg. Mens det på 80- og 90-tallet ble sett på som bortkasta tid, ser mange nå på verneplikten som noe positivt.

– Og så er det klart at antallet soldater som taes inn har noe å si her. Vi har mange å ta av, men det er få som skal inn. Mange av de som ikke er motivert for førstegangstjeneste har gitt klare signaler om dette på sesjon. De fleste som til slutt kommer inn er motivert for tjenesten, sier Møller.

Av et årskull på rundt 60.000 er det maks en tredel som blir med på første utvalg, første sesjon.Til andre sesjon er det enda færre som er med, og til slutt ender det opp med at rundt 8000 soldater kommer inn til førstegangstjeneste.

Ungdom søker utfordringer

Sigurd Svensen er landstillitsvalgt i tillitsvalgsordningen. Han opplever også at holdningene til førstegangstjenesten er mye mer positiv i dag enn for noen år siden.

– De generelle holdningene i samfunnet til Forsvaret har nok endra seg. Ungdom søker utfordringer, de ønsker å realisere seg selv, og for mange er førstegangstjeneste en fin mulighet til nettopp det. Vi ser at flere gjør aktivite valg for å komme inn i Forsvaret, de søker etter info om hvilke rettigheter de har for å komme inn, sier Svensen.

Han fremhever også det at langt færre skal inn til førstegangetjenste nå enn for 20 år siden. Dette gjør at Forsvaret selv kan håndplukke de mest motiverte ungdommene.

– Det er ingen tvil. Soldatene har blitt mer motiverte og fornøyde de siste årene.