– Rart at ministeren ikke svarer

Spørsmålene i bakkant av den norsk-russiske fiskeriavtalen har blitt problematiske for fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.

Lisbeth Berg-Hansen

Partikolleger i Arbeiderpartiet mener Lisbeth Berg-Hansen kunne svart på kritikken mot den norsk-russiske fiskeriavtalen.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Avtalen har fått kritikk fordi den i praksis gjør det umulig for kystvakta å avsløre dumping av fisk. Lisbeth Berg-Hansen og Fiskeridepartementet har langt på vei nektet å kommentere hvorfor de likevel tillot en slik avtale.

– Vi hadde tålt et svar

Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap) sier offentligheten hadde tålt mer åpenhet om fiskeriavtalen.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Nå stiller partifeller fra Finnmark Arbeiderparti spørsmål rundt måten saken har blitt håndtert på.

Fylkesordfører Runar Sjåstad mener mer åpenhet rundt denne saken kunne vært på sin plass.

– Om dette er utilsiktet eller et mål for å oppnå en helhetlig avtale vet jeg ikke, men vi ville tålt svaret uansett, sier Sjåstad.

Trass i at ministeren har mange hensyn å ta, så kunne man kanskje ha vært litt tydeligere på hvorfor ting har blitt som de ble. Når vi får de reaksjonene vi har fått, særlig i forhold til hvordan avtalen påvirker tiltak mot ulovlig dumping av fisk, så virker dette rart, legger Sjåstad til.

Mister tillit

Geir Knutsen

Mener tilliten blir svekket: Ordfører i Båtsfjord, Geir Knutsen (Ap)

Foto: Ap

Stortingsrepresentant Ingalill Olsen (Ap) slutter seg til Sjåstads uttalelse.

– Som en hovedregel bør man gå ut og forklare hva som har skjedd, og hvorfor man har gjort de vurderingene man har gjort.

Både Sjåstad og Olsen har fortsatt tiltro til fiskeriministeren. Men partikollega og ordfører i Båtsfjord, Geir Knutsen, sier hans tillit er svekket.

– Når man ser at det kommer sak etter sak der statsråden ikke leverer, så er det klart at tilliten svekkes underveis. Det minste man må kunne forlange av en statsråd, er i hvert fall at hun svarer, sier Knutsen.