– Fisker EU illegalt tar vi dem ut

Fiskeriminister Per Sandberg er kler i sin tale etter sitt møte med EU-delegasjonen, men møtet førte ikke til løsning i snøkrabbekonflikten.

Senator, latvisk snøkrabbefartøy

Latviske Senantor som ble oppbrakt til Kirkenes for ulovlig snøkrabbefiske.

Foto: Jonas Karlsbakk / Barentssekretariatet

EU har gitt 16 utenlandske fartøyer tillatelse til å fiske snøkrabbe på norsk sokkel, noe norske myndigheter mener er ulovlig. Partene er enige om at saken må løses. Men ingen er så langt villige til å fire på sine krav.

Strid om lisensrettigheter

Striden gjelder retten til å gi lisens for snøkrabbe fiske ved Svalbard.

– Vi skal ikke sette det gode forholdet til hverandre på prøve, og la denne konflikten utvikle seg, sier EUs fiskerikommissær, Karmenu Vella. Det var den korte kommentaren han ga til NRK etter møtet med den norske fiskeriministeren tirsdag.

Tilbyr kvotebytte

Norge har tidligere ved flere anledninger tilbudt EU et kvotebytte, men det har EU takket nei til. Det er et tilbud som fremdeles står ved lag. Det var beskjeden til EUs fiskerikommissær fra fiskeriminister Per Sandberg.

– Jeg tror det er viktig at EU har et godt forhold til Norge, det vil også gjøre seg gjeldende i denne forhandlinga, sier Sandberg.

Illegalt fiske vil bli stoppa

Han ga beskjed til EUs fiskerikommissær om at forsøk på snøkrabbefiske ved Svalbard vil bli besvart av Norge.

– Vi var ganske tydelige på vi vil fortsette agere på den måten vi har gjort hvis det kommer EU-fartøy inn i sonen ved Svalbard og fisker illegalt så tar vi dem ut, sier den norske fiskeriministeren.

Storpolitisk spill om snøkrabben i norske farvann

Snøkrabben er striden kjerne.

Foto: Kystvakten /

Det var fredag i forrige uke at det latviske fiskefartøyet, Senator ble oppbrakt av Kystvakta og ført til Kirkenes. Rederiet fikk en bot på en millioner kroner for å ha satt ut 2.600 snøkrabbeteiner. Siden da har saka vært en het potet i forholdet mellom Norge og EU. I går møtte den nye EØS/EU minister, Frank Bakke-Jensen i møte med EU om samme sak.