– Fisken i havet eies av folket

– Statsråd Sandberg gir bort folkets eiendom til trålbaroner. Det hevder professor i rettsvitenskap ved UIT Norges arktiske universitet, Peter Ørebech.

Vesttind i ruskevær
Foto: Kystvakten

Regjeringa vil avvikle leveringsplikten

Han reagerer på at regjeringen foreslår for Stortinget å avvikle trålernes plikt til å levere fangst til fiskerisamfunn i Nord-Norge. .

Fredag la fiskeriminister Per Sandberg fram stortingsmeldingen om pliktsystemet. Der foreslås en rekke endringer, blant annet å oppheve tilbudsplikten og avvikle aktivitetsplikten mot en avkorting på 20 prosent av torskekvotene til kystfiskere.

– Pliktene er et utdatert næringspolitisk virkemiddel, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) ifølge NTB

– Uthuler lovverket

Det betyr at trålerne ikke lenger trenger å levere som før til lokal fiskerianlegg på land.

– Det kan ikke Sandberg gjøre, fiskeristatsråden uthuler lovverket om han utvider rettigheter til trålbaroner, hevder Ørebech.

– Sandbergs myndighet er begrenset til – på vegne av folket – å forvalte ressursene og regulere fisket og fiskerideltakelsen, innen rammen av norsk lov, Deltakerloven (1999) og havressursloven (2008). sier Ørebech.

Peter Ørebech

Professor i rettsvitenskap, Peter Ørebech kritiserer fiskeriminister Per Sandbergs tolkning av retten til fisken i havet.

Folkets eiendom, ikke statens

– Intet sted er statsråden gitt myndighet til å gi bort folkets eiendom til noen private, det være seg trålrederiene eller redere som driver kystfiske. Dermed kan ikke staten gi bort noe staten ikke eier. I tilfelle må Sandberg først gå til Stortinget og få endret loven fra at folket eier fisken til at staten eier fisken. Noen proposisjon om at «fisket eies av den norske staten» foreligger ikke pr. dags dato, sier Ørebech.