NRK Meny
Normal

– Finnmarkssykehuset er bondefanget

Finnmarkssykehuset betaler millioner for fristbrudd. Klinikksjef mener helseforetaket er bondefanget.

Hammerfest sykehus

Finnmarkssykehuset, her ved sykehuset i Hammerfest, ble bare i mai 2013 fakturert for behandling for over 1,17 millioner kroner. 24 fristbruddpasienter skal da ha fått behandling hos den private tilbyderen Psykia AS i Alta.

Foto: NRK

Klinikksjef ved Finnmarkssykehuset, Gunn Hætta, mener summene sykehuset må betale til private behandlere ved fristbrudd er urimelige.

– Fra februar 2012 og frem til nå har dette kostet oss over 17 millioner kroner, sier klinikksjef ved Finnmarkssykehuset, Gunn Hætta.

Kan føre til kutt

Saken ble først omtalt i Dagens Medisin. Et fristbrudd oppstår når behandling ikke kan gis til avtalt frist.

Pasienten har da krav på et annet behandlingstilbud.

– Dette gir oss store overskridelser på vårt budsjett, noe vi må ta inn andre steder. Vi kunne driftet en hel poliklinikk for den summen som vi betaler i gjestepasientkostnader, sier Hætta.

Forsvarer avtalen

Ved fristbrudd er det HELFO pasientformidling som bestiller behandlingstilbud. I dette tilfellet er det den private klinikken Psykia som har stått for behandling.

Og i HELFO forsvarer de avtalen som er inngått.

– I prisen ligger det også at personell må reise. Gjennomgående er det utfordrende å finne gode tilbud til pasienter i de nordlige fylkene, særlig innen psykiatri. Det var det nivået vi måtte legge oss på for å finne løsninger til de pasientene som allerede hadde ventet lenge på behandling, sier Kristin Bøgset i Helfo.

– Og det er viktig å understreke at dette faktisk er pasienter som har fått en juridisk frist for behandling, og har krav på det så raskt som mulig, legger hun til.

– Ingen garantier

Thor Kvakkestad, overlege og psykiatrispesialist

Psykia AS, her ved psykiater og leder Thor Kvakkestad, skal til sammen ha behandlet rundt 30 fristbruddpasienter. I løpet av mai i fjor skal firmaet ha fakturert sykehuset for 1,17 millioner kroner.

Foto: Christian Grotnes / NRK

Daglig leder, Thor Kvakkestad, Thor Kvakkestad, har ikke latt seg intervjue av NRK. Men i en e-post skriver han følgende om prisnivået:

«Det dreier seg om reisekostnader, overnatting, leie av lokaler og personell med mer. I tillegg har Psykia AS ingen garantier, og forplikter å levere behandling på 1–2 ukers varsel om det så er bare en eneste fristbruddpasient som trenger behandling. Hadde det vært svært få pasienter hadde Psykia AS måtte levere i henhold til denne avtalen, men da med tap.»

Klinikksjef Gunn Hætta mener nå avtalene HELFO har inngått må gjennomgås.

– Jeg mener man bør gå gjennom de avtalene man har ved fristbrudd. Spørsmålet er også om pasienter skal tilbakeføres til det offentlige den dagen vi faktisk har kapasitet til å ta i mot pasienter, sier hun.