– Finnmarkingene vil avvente

– Det er uaktuelt å gå inn i en fellesnemnd for sammenslåing, med dagens mandatfordeling, sier fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik. Hun sier finnmarkingene fortsatt vil avvente Stortingets behandling av saken, og møte i fylkestinget i desember før den endelige avgjørelsen tas. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har innkalt til nytt møte på fylkeshuset i Tromsø 17. desember.

Ragnhild Vassvik i fylkestinget i Finnmark
Foto: Bård Wormdal / NRK