– Finner ikke rom for å prioritere jetfly i Tromsø

Helse Nord dropper planene om jetfly-ambulanse i Tromsø og anbefaler uendret struktur for ambulansefly i Nord-Norge.

Ambulansefly

Jetfly i Tromsø skulle egentlig erstatte ett av de tre propellflyene som er i Finnmark. Men det kunne ikke lande i Hammerfest, der Finnmarks største sykehus ligger.

Foto: Luftambulansetjenesten

Opprinnelig innstilling fra Helse Nord RHF var innføring av jetfly ved basen i Tromsø og avvikling av dagflyet ved basen i Alta.

Etter mye debatt, blant annet fra fagmiljøene i Finnmark, valgte Helse Nord RHF å revurdere sin innstilling. Blant annet på grunn av at et jetfly ikke kan lande ved flyplassen i Hammerfest, og at pasienter fra Alta da ville blitt fraktet til UNN i Tromsø.

– Vi har valgt å ta inn over oss de innspill som er kommet etter vår første innstilling og gjort en ny vurdering. Vi valgte å beholde dagflyet i Alta, og det har fått noen konsekvenser, sier administrerende direktør Lars Vorland i en pressemelding.

Lars Vorland

Administrerende direktør, Lars Vorland, sier de ikke kan prioritere jetfly i Tromsø nå.

Foto: Marte Lindi

Han viser til at det i tillegg var strammere i statsbudsjettet enn hva Helse Nord hadde tatt høyde for i langsiktig økonomisk plan, og at de derfor har vært nødt til å gjøre en ytterligere prioritering.

– Det gjør at vi ikke finner rom for å prioritere å innføre jetfly ved Tromsøbasen, selv om det finnes argumenter for å gjøre det, sier Vorland.

Vil ha jetfly i Oslo for å styrke beredskapen på Svalbard

Helse Nord har ansvaret for en ansvarlig akuttberedskap på Svalbard. Flyoperative forhold gjør at tjenesten er sårbar i vinterhalvåret.

Lars Vorland sier at de har gjort konkrete tiltak for å gjøre tjenesten mer robust med den flyflåten de har i dag og at dette de siste to årene har fungert tilfredsstillende.

– Vi vil fortsette å betjene Svalbard med den flytypen vi har tilgjengelig i dagens struktur. Helse Nord vil arbeide for at det blir innført jetfly på Gardermoen. Dette vil styrke totaliteten i tjenesten, og utgjøre en ressurs i tilfelle en større hendelse på øygruppen.

Saken skal sluttbehandles i møte 14. november, hvor alle administrerende direktører i de regionale helseforetakene beslutter hvordan fremtidig ambulansestruktur skal se ut.