NRK Meny
Normal

– Feil å sette by opp mot land

Regjeringen vil skape levende byer og distrikter i hele landet, blant annet med bygging av flere boliger – raskere og billigere enn i dag.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under pressekonferansen om regjeringens plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) la fredag fram stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Lenge har den offentlige debatten vært preget av at by settes opp mot land. Det mener jeg er et feilspor. Vi trenger både bærekraftige byer og sterke distrikter for å trygge fremtidens velferd, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fredag la regjeringen fram en felles melding til Stortinget om bærekraftige byer og sterke distrikter. I meldingen fremmes tiltak som vil sikre vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet.

Sanner mener disse tiltakene vil legge til rette for å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og skape levende lokalsamfunn med trygge jobber i hele landet.

– I Norge finner vi mange av våre viktigste ressurser i distriktene, samtidig som vi trenger innovasjonskraften og mangfoldet i byene. Byene og distriktene trenger hverandre, derfor er vi opptatt av hvordan vi kan styrke samspillet mellom bygd og by, sier Sanner.

– Helt sentralt for distriktene

Ministeren mener at om vi skal trygge velferden, skape fremtidsrettede arbeidsplasser og utnytte fortrinnene vi har i Norge, må vi stå sammen.

– Vi må slutte å sette by og distrikt opp mot hverandre.

Sanner pekte på at regjeringen tidligere laget en egen distriktsmelding, og en egen for byene.

– Nå ser vi på samarbeidet og samspillet.

Det kommer fram at regjeringen nå vil prioritere virkemidler som styrker konkurranseevnen og regionalvekst. Samtidig skal regjeringen legge fram en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser, etter avtale med Venstre i Stortinget.

Formålet er å styrke vekstkraften i regionene og styrke kompetansemiljøet flere steder i landet.

– Rekordstore investeringer i infrastruktur er helt sentralt for vekstkraften i distriktene. Den differensierte arbeidsgiveravgiften er det kraftigste virkemidlet, sier Sanner.

Vil bygge flere boliger raskere og billigere

Regjeringen vil også styrke utviklingen av knutepunkt og bærekraftige byer. Sanner mener byvekstavtaler vil sikre samordning av arealbruk og investeringer i transportsystem.

– I første omgang inngår vi byvekstavtaler med Oslo, Akershus, Stavanger, Bergen og Trondheim. I neste omgang ønsker vi å inngå blant andre Tromsø, Kristiansand, Grenland og Nedre Glomma.

Regjeringen legger til rette for økt boligbygging i pressområdene, og mener det viktigste tiltaket for å få bedre balanse i boligmarkedet er å sikre at det bygges flere boliger.

– Regjeringen legger forholdene til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging. Nå ser vi rekordhøy igangsetting av boliger, det er gledelig, sier Sanner.

Han synes det er viktig å bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere deltar aktivt. Derfor vil eksisterende områdesatsinger videreføres og kvaliteten styrkes.

Sanner fortalte at meldingen handler mye om næringsutvikling.

– 86 kommuner har arealplaner som er mer enn 10 år gamle. Da er det ikke enkelt å få næringsutvikling. Kommunene kan gjøre mye, og noe av det mest grunnleggende er oppdaerte arealplaner.