NRK Meny
Normal

– FeFo er et barn som ble unnfanget i strid

Sametingspresident Aili Keskitalo er ikke skremt av at 44 prosent av Finnmarks befolkning vil legge ned Finnmarkseiendommen - FeFo. Tvert imot syns hun det er flott at det er færre som vil legge ned forvaltningsorganet nå, enn for ti år siden.

Aili Keskitalo og Silje KArine Muotka

Sametingspresident Aili Keskitalo er ikke overrasket over at folks tillit til FeFo er lav. Her sammen med sametingsråd Silje Karine Muotka.

Foto: Marte Lindi

– Det som er positivt å hente fra rapporten, er at det kan virke som om støtten til FeFo har økt siden etableringen. Og det er et positivt signal som jeg håper FeFo tar godt i mot, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Fredag formiddag la Norut Alta fram en ny forskningsrapport om Fefo. Fefo eier og forvalter det aller meste av landarealet i Finnmark - et område på størrelse med Sveits.

Men 10 år etter at Fefo overtok fylket fra staten og finnmarkingene ble herre i eget hus, får de en hard dom i Norut-rapporten.

Eva Josefsen

Forsker Eva Josefsen presenterer rapporten der nesten halvparten av Finnmarks befolkning vil legge ned Finnmarkseiendommen.

Foto: Marte Lindi

– Ikke overrasket

Forskernes konklusjon er at folk i Finnmark har en generell lav oppslutning om FeFo som institusjon. Dette forklares med med folks holdninger til iverksetting av samiske rettigheter. Finnmarkseiendommen ble nemlig til som et resultat av samerettskampen og Finnmarksloven - en lov som ble møtt med 11.000 protest-underskrifter.

Undersøkelsen viser at hele 44 prosent vil legge ned FeFo.

– Jeg er ikke overrasket over det. Vi vet at FeFo er et barn som ble unnfanget i strid. Det var store kontroverser rundt Finnmarksloven, og etableringen av FeFo. Nå håper jeg at vi beveger oss i riktig retning. Og at både Finnmark fylkeskommune og Sametinget som kjærlige foresatte for FeFo kan bidra til at støtten til FeFo øker fremover, sier Keskitalo.

– Helt forståelig med motstand

Bente Haug

FeFo-styremedlem Bente Haug.

Foto: Robin Mortensen/NRK

Heller ikke FeFo-styremedlem Bente Haug er overrasket over folks negative holdning til FeFo:

– Jeg er faktisk positivt overrasket, fordi man kan få et inntrykk fra mediebildet generelt om at det er veldig, veldig mye negativitet knyttet til FeFo. Nå viser tallene faktisk at man har en forbedring fra 2006 til i dag, på godt over ti prosent, så det er positivt. Det tar tid å snu folk sin oppfatning av en sak, som har vært preget av kampen mot Finnmarksloven.

– Hva kan gjøres for å rette opp inntrykket?

– Jeg er ikke sikker på at det er nødvendig å rette det opp. Det er nødvendig i et demokrati å ha diskusjoner. Det er ikke sånn at man må ha hundre prosent oppslutning. Det viktigste er at FeFo gjør den jobben de skal gjøre, både som grunneier og forvalter, sier Haug.