– Etterretning er nødvendig

Forskerne er enige: Militær etterretning kan være nødvendig og bra for avspenning i nord. – Russisk aktivitet i Arktis er ikke rettet mot naboer i nord, bedyrer den russiske professoren Lev Voronkov.

etterretningskonferanse vadsø

Lev Voronkov på talerstolen i Vadsø-konferansen der Agneta Norberg fra Sveriges fredsråd viste fram kart med amerikanske baser. Mellom dem står forfatter Bård Wormdal som har skrevet to bøker om etterretning og baser i nord.

Foto: Arild Moe / NRK

– I mange år var selve eksistensen av lyttestasjonene hemmelig. Det har jo endret seg, sier Nils Petter Gleditsch.

Han er en veteran i spørsmål om militære hemmeligheter og offentlighet. Han er professor og prisbelønnet forsker ved institutt for fredsforskning – PRIO. I 1982 ble han dømt til en betinget fengselsstraff i Høyesterett for overtredelse av straffelovens bestemmelser om rikets sikkerhet. Han har gitt ut en rekke bøker om emnet og kommer snart med boka «Mot en mer fredelig verden?»

Savner dialog

Gleditsch savner en dialog om lyttestasjonenes betydning, ikke minst for det internasjonale rustningskappløpet. Han erkjenner at etterretning har betydning for å vite noenlunde hva som skjer på den andre siden.

– Da kan man tilpasse sine tiltak i forhold til en trussel, og ikke bli panisk. Men samtidig kan systemene brukes i krigføring, og da kan Norge bli trukket inn i noe vi egentlig ikke vil, sier han.

etterretningskonferanse i Vadsø

Vadsø var arena for den første norske konferansen om etterretning der mer enn hundre forskere, journalister og lokalpolitikere deltok.

Foto: Arild Moe / NRK

Tror ikke på mer åpenhet om militær kapasitet

En russer i konferansen var professor Lev Voronkov ved Moskvas statlige institutt for internasjonal politikk. Han mener dagens spente situasjon ikke må sees i lys av den kalde krigen.

Han snakker varmt om samarbeid i Arktis, slik Norge og Russland har om søk- og redningsoppdrag. Men han avviser bestemt at russiske anlegg og aktivitet i Arktis er rettet mot andre arktiske stater.

– Det handler om global sikring av russiske grenser, slår han fast.

Veronkov mener etterretning er viktig for at vi skal vite nok om hverandre, men han tror ikke på mer åpenhet om russiske militære kapasiteter.

– Militære hemmeligheter er militære hemmeligheter hos alle, sier han.

– Bygger ned forsvaret i nord

Halvard Tjelmeland, professor i historie ved UiT Norges arktiske universitet, mener etterretning er viktig og nødvendig for å stabilisere spenning mellom stater.

Men han peker på en mindre heldig utvikling av norsk forsvarsevne.

– Vi er i en situasjon hvor man bygger ned forsvaret i nord. Norge viser ikke interesse for å ha kontroll over eget territorium i nord. Da oppstår det som tidligere Sovjetunionen og dagens Russland frykter mest av alt, nemlig at makter skal etablere seg i dette området. Nedbygging av Forsvaret i nord og det som kan bli oppfattet som opptrapping, at etterretninga er mer offensiv enn tidligere, vil kunne være destabiliserende og farlig for den norske sikkerheten, sier han.