NRK Meny
Normal

– Et tema som ikke har vært prioritert

Vold og seksuelle overgrep i det samiske samfunnet har vært fortiet i både norsk offentlighet og forskning, mente flere av debattdeltakerne under seminaret på Riddu Riddu.

Paneldebatt Riddu

Debatten ble ledet av redaktør Silje Solstad i Nordlys (t.v.) der blant annet forsker Britt Kramvig og den svensksamiske poeten Mimie Märak deltok.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Under torsdagens paneldebatt på Riddu Riđđu ble det satt søkelys på et tema som lenge har vært et tabu, men som i den senere tid har blitt tvunget frem i offentligheten i etterkant av overgrepssakene i Tysfjord.

I fjor kom en forskningsrapport som viste at hver andre samiske kvinne har vært utsatt for vold – og hver femte samiske kvinne har blitt utsatt for seksuelle overgrep, noe som er langt høyere enn blant norske kvinner.

Forskning sier imidlertid lite om hva som er årsakene. Der har storsamfunnet feilet, sier Marion Ravna, en av de unge samiske stemmene som nå våger å snakke høyt om en ukultur i det samiske samfunnet.

– Jeg har liten tiltro til norske politikere. Det handler om at det samiske samfunnet gang på gang blir nedprioritert. Vi har behov for mer midler, mer forskning og mer kompetanse, men får det ikke. Vi trenger helsepersonell og et støtteapparat som forstår det samiske språket og kulturen. Løsningen må komme fra det samiske samfunnet selv.

Paneldebatt Riddu 2016

Forfatter Sigbjørn Skåden, sametingsråd Henrik Olsen og Marion Ravna deltok også i debatten torsdag.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Ønsker en samisk sannhetskommisjon

Sametingsråd Henrik Olsen understreker at det alltid er overgriperen sin skyld når slike ting skjer, men at nasjonale politikere også har et ansvar.

– Det må finnes en forklaring på hvorfor dette er et mye større problem i samiske samfunn enn i norske, og det er nærliggende å tro at en vond kolonial historie kan være én forklaring. Vi har aldri undersøkt hva fornorskningsperioden gjorde med oss som et samfunn og hvilke etterspill det har gitt. Det er på tide å få alle disse historiene frem.

Sametinget jobber nå med å etablere en sannhetskommisjon, og ønsker også mer ressurser til forskning på tematikken.

Etterlyser forskningspenger

Professor og forsker Britt Kramvig ved UiT – Norges arktiske universitet, sier at forskning som omhandler vold og kjønn i det samiske samfunnet har vært nedprioritert.

– Det handler om penger. Om man lager forskningsprogrammer med midler via Forskningsrådet der man spesifikt etterlyser et tema, vil det komme søknader fra mange ulike miljøer. Det kan alle departement velge å gjøre. Det handler om politisk vilje.

Paneldebatt Riddu 2016

Biblioteket på Senter for nordlige folk var fullt da det ble arrangert en paneldebatt om vold og overgrep i det samiske samfunnet.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Stortingspolitiker Tove Karoline Knutsen fra Arbeiderpartiet var til stede under debatten. Hun sier det er alvorlig dersom unge samer ikke stoler på norske politikere.

– Om det er tilfelle, må vi gjøre noe med det da det er et alvorlig signal. Vi mener den sittende regjeringen har satt av for lite penger til feltet, for vi trenger å hjelpe de som er ofre, men også få mer kunnskap om hvorfor det skjer. Vi trenger penger både til forskning og helsehjelp, sier Knutsen.