NRK Meny
Normal

– Et stygt rømningsår for oppdrettsindustrien

– Dette ville vært alvorlig i enhver lakseelv, men Altaelva er kronen i den norske laksejuvelen. Slik reagerer Erik Sterud i Norske Lakseelver etter at 56 av 62 laks tatt i elva denne uka har vært rømt oppdrettslaks.

Oppdrettsanlegg

56 av 62 laks tatt øverst i den verdensberømte Altaelva denne uka, har vært rømt oppdrettslaks. Hvor den stammer fra er det tilnærmet umulig å ta rede på. Årlig kommer i overkant av 400.000 villaks inn i norske laksefjorder.

Foto: Rolf Jakobsen/NRK

– Det er en svært bekymringsfullt situasjon. Det har vært et stygt rømningsår i oppdrettsindustrien, sier Erik Sterud i organisasjonen Norske Lakseelver.

Erik Sterud

Fagsjef Erik Sterud i Norske Lakseelver håper regjeringen ser at tiden er moden for å merke all oppdrettslaks, slik at den både kan spores og være gjenkjennbar for fiskere.

Foto: Norske Lakseelver

I dag fortalte NRK at forvalterne av Altaelva i disse dager kjemper en innbitt kamp for å fiske oppdrettslaks opp av elva, før gytetiden for villaksen tar til i neste uke.

56 av 62 laks tatt øverst i den verdensberømte elva denne uka har vært oppdrettslaks, og innehaverne i Alta Laksefiskeri Interessentskap mener situasjonen i elva er ute av kontroll.

Til det sier Are Kvistad i Fiskeri og Havbruksnæringens landsforening at næringen ennå har en jobb å gjøre. De vil jobbe for at oppdretterne hele tiden skal skjerpe rutinene, og rydde opp etter seg.

– Men det er viktig å ha med seg at de siste 12-13 årene så har rømningstallene og rømningshendelsene på landsbasis gått ned ganske kraftig. Men vi er ikke fornøyd, og vi må utvikle teknologien bedre og vi må ha skjerping av rutinene, sier Kvistad.

– Dette ville vært alvorlig i enhver lakseelv, men her snakker vi jo om kronen i den norske laksejuvelen, Altaelva, sier Erik Sterud i Norske Lakseelver.

(Artikkelen fortsetter under videoen.)

For tiden kjempes en desperat kamp for å fiske opp oppdrettslaks i Altaelva før gytetiden begynner neste uke.

Denne uka har Alta Laksefiskeri Interessentskap, som forpakter den verdensberømte lakseelva, drevet med utfiske av oppdrettslaks. Hele 56 av 62 laks tatt denne uken har vært oppdrettslaks.

Vil ha all oppdrettslaks merket

Norske Lakseelver har tidligere tatt til orde for at all oppdrettslaks bør merkes, slik at hver rømte fisk kan spores tilbake til anlegget der den hører hjemme. Til det har svaret fra Elisabeth Aspaker vært at tiden ikke er moden.

– Den oppdrettslaksen som nå står på gyteplassen Alta er tilpasset et liv i oppdrettsmerder og har ikke noe å gjøre på gyteplassene i en lakseelv. Resultatet, dersom den gyter i elva, vil være at avkommet ikke lengre er ekte Altalaks, sier Sterud.

Hvem som eier oppdrettslaksen som er utfisket i Altaelva nå, er det ingen som vet. Det har vært registrert flere større rømninger i Vest-Finnmark, bare de siste to årene, som oppdrettslaksen i elva kan stamme fra.

Årlig kommer i overkant av 400 000 villaks inn i norske laksefjorder. Samtidig har det rømt 181 000 oppdrettslaks hittil i år i Norge.

– All oppdrettslaks må merkes. Både med et ytre merke slik at fiskere kan kjenne igjen hvem som eier den, men også med et merke slik at man kan spore fisken tilbake til ansvarlig fiskeeier i årevis etter en rømming, sier Sterud.

Nå håper Sterud at tall og funn fra Altaelva skal overbevise Fiskeriministeren om at tiden er inne for å gjøre merkingen obligatorisk.

– I et forslag har ministeren åpnet for frivillig merking av oppdrettslaksen, men vi håper alle skjønner at det nå er på tide å gjøre det obligatorisk. Slike metoder finnes, sier Sterud.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Oppdrettslaks

Syv oppdrettslaksehoder. Dagen NRK var med på å fiske ut oppdrett øverst i Altaelva var 7 av 10 laks oppdrett.

Foto: Gyda Hesla

– Et historisk dårlig år for Altaelva

Hvor mye oppdrettslaks som totalt befinner seg i Altaelva nå, er det heller ikke lett å vite. Alta Laksefiskeri Interessentskap, som forpakter den verdensberømte lakseelva, håper likevel å få fisket ut mest mulig av den før gytetiden for villaksen kommer ordentlig i gang.

I tillegg tror leder av Norske Lakseelver, Erik Sterud, at oppdrettslaksen i Altaelva kan få ekstra uheldige konsekvenser akkurat i år. Han har gått gjennom fangsttallene for Altavassdraget, med et særdeles nedslående resultat.

Tor-Erland Nilsen

Daglig leder Alta Laksefiskeri Interessentskap Tor-Erland Nilsen har denne uken fortvilet opplevd at nesten hver eneste fisk som er tatt opp under utfiskingen er en oppdrettsfisk. Han mener situasjonen er ute av kontroll i elva han forpakter.

Foto: Gyda Hesla

– Det som er oppsiktsvekkende er at Altaelva har desidert lavere fangsttall enn det som er bildet i resten av Finnmark, noe vi tror kan ha en sammenheng med oppdrettspresset nettopp her, sier Sterud.

Mens andre Finnmarkselver opplever en økning på alt fra 10-50 prosents økning ifølge fangst-tallene, har Altaelva en nedgang på 43 prosent sammenliknet med snittet de siste ti årene, forteller Sterud.

– Det er altfor lite. Lav tilbakevandring av laks kan tyde på at det er stor sjødødelighet på smolten som vandrer ut. I for eksempel Trondheimsfjorden har forskerne vist at dette har en klar sammenheng med lakselus fra oppdrettsindustrien, sier Sterud.

Han mener det er all grunn til å undersøke om det også kan være en av årsaken tilde lave fangsttallene i Altaelva i år.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har foreslått å gi oppdrettsnæringen tillatelse til å vokse med ytterligere fem prosent til neste år. Det mener Erik Sterud i Norske Lakseelver er langt fra forsvarlig.

– Med de miljøproblemene næringen har i dag er det klart at de må løses først, før man kan vurdere ytterligere vekst. Man kan ikke tillate vekst slik miljøproblemene er langs kysten.